Profilul organizaţiei

Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică şi socială, care satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întampinarea nevoilor prezente fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică şi socială pe termen lung, in acelaşi timp protejând mediul înconjurător.

Activităţile ADR „Habitat” sunt axate pe principiile Conceptului de Dezvoltare Durabilă.

ADR „Habitat”- prin acţiunile desfăşurate în regiune, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru fiecare individ, în prezent şi pentru generaţiile următoare, prin promovarea inovaţiilor economice, soluţionarea problemelor sociale şi de mediu, evitând crearea zonelor de tensiune.

Pentru asigurarea funcţionării principiilor Conceptului de Dezvoltare Durabilă, ADR „Habitat” urmăreşte formarea unui nou model de paradigmă socială şi a unei veritabile comunităţi informaţionale, ce ar permite:

  • accesul liber şi nelimitat la informaţie;
  • creşterea gradului de participare a cetaţeanului la viaţa publică, la structurarea deciziilor de politică economică, ecologică şi socială;
  • consolidarea şi aprofundarea sistemului democratic, inclusiv prin apariţia structurilor democraţiei participative.

Also choose foods from the menu essaynara.com/ that are less fatty?