“Medierea- solutie eficientă a conflictelor de muncă, responsabilitate în prevenirea şi reducerea şomajului” – un proiect de succes în rezonanţă cu politicile Uniunii Europene

Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat” din Rezina a finalizat cu succes proiectul “Medierea – solutie eficientă a conflictelor de muncă, responsabilitate în prevenirea şi reducerea şomajului”, lansat în iulie 2012.  Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a RM, filiala Orhei, Asociaţia Obştească „Concordia” raionul Teleneşti, Centrul de Mediere, negociere şi conciliere facilitativă din R. Moldova, Inspecţia Muncii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS”, Confederaţia  Naţională a Patronatului din Republica Moldova cu susţinerea financiară a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina şi Moldova.

Scopul proiectului a fost contribuirea la crearea unui sistem simplu şi accesibil al serviciului de mediere a conflictelor  de muncă şi implementarea unui mecanism adecvat şi durabil de funcţionare a acestui serviciu pe piaţa muncii a R. Moldova.

Proiectul a mai contribuit la consolidarea responsabilităţilor atât a angajatorilor, cât şi a angajaţilor în conformitate cu cerinţele dreptului muncii, drepturile legale, principiile şi cerinţele Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Lucrurile fundamentale, la care a contribuit proiectul, s-au referit la:

 • Consolidarea responsabilităţii, privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special, în ceea ce priveşte munca şi protecţia socială;
 • încurajarea economiei de piaţă sub condiţia esenţială a constituirii unei dimensiuni sociale a acesteia;
 • implementarea serviciului de mediere a conflictelor de muncă;
 • sprijin femeilor din raioanele Rezina, Teleneşti şi Orhei, aflate în şomaj, în obţinerea unui loc de muncă, prin suport şi consultănţă la iniţierea propriilor afaceri, prin înstruire în domeniul managementului afacerilor mici şi mijlocii.

Ne bucură faptul, că majoritatea din cele 58 de  persoane, care au absolvit cursurile, s-au angajat în câmpul muncii sau şi-au iniţiat o afacere şi o dezvoltă cu succes.

Un lucru destul de necesar zilelor de azi a fost oferirea de soluţii şi recomandări optime pentru problema tinerilor pe piaţa muncii, pentru că fiecare generaţie are responsabilitatea de a pregăti următoarea generaţie, în scopul unei dezvoltări economice armonioase. Modalitatea optimă de a asigura dezvoltarea tinerilor în acest sens, este încheierea parteneriatelor cu guvernul, instituţiile de învăţământ, societatea civilă şi cu tinerii, aflaţi în căutarea locurilor de muncă.

Punerea în aplicare a acestor recomandări va susţine generaţiile tinere în încercarea lor de a-şi găsi un loc de muncă şi de a dezvolta cariere de succes. Iată câteva din ele: Investirea în îmbunătăţirea resurselor informaţionale pentru tineri; Investiţii menite să sporească accesul tinerilor la programe de formare pentru dezvoltarea  de competenţe specifice locului de muncă; În acest sens angajatorii au rolul de a consilia şi influenţa, pentru o mai bună pregătire educaţională, care să se alinieze nevoilor şi oportunităţilor reale de pe piaţa muncii contemporane; Crearea şi funcţionarea programelor de formare profesională, care să stimuleze acumularea experienţei; Angajamentul faţă de tineri: susţinerea prin programe de formare, burse speciale ale angajatorilor, oferire locuri de muncă şi mentorat; Investiţii în programe educaţionale de antreprenoriat în mediul universitar şi în crearea centrelor vocaţionale.

O strategie importantă pentru a stimula creşterea numărului de locuri de muncă este reprezentată de extinderea numărului de angajatori. Promovarea antreprenoriatului este o componentă indispensabilă în asigurarea dezvoltării economice locale, regionale şi naţionale. Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor îi poate stimula în mod direct pe aceştia, totodată influenţând în mod pozitiv generaţiile, din care fac parte, comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea.

Tinerii îşi pot valorifica mai eficient potenţialul la locul de muncă, dacă beneficiază de educaţie antreprenorială, întrucât îşi lărgesc cunoştinţele financiare şi de business, se pot concentra mai bine pe nevoile organizaţiei, pe înţelegerea nevoii de iniţiativă şi pe rezolvarea creativă a problemelor, pe lucrul în echipă şi cooperare.

Un eveniment de succes a fost şi întâlnirea în cadrul unei cafenele publice la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova cu studenţii şi corpul didactico-stiintific de la Facultatea de Psihologie, Sociologie si Asistenţă Socială, care îşi propune să devină prima facultate de stiinţe aplicate umanistice din Republica Moldova. Facultatea are ca scop formarea cadrelor de factură nouă în domeniul psihologiei, sociologiei, asistenţei sociale şi psihopedagogiei, capabile să se implice în contextul economico-social competitiv şi dinamic, posedând abilităţi de analiză teoretică şi implicare practică în rezolvarea problemelor individului uman şi colectivităţii. În cadrul evenimentului studenţii şi corpul didactico-stiintific, au menţionat actualitatea şi necesitatea proiectului implementat şi au venit cu propuneri, cu privire la întroducerea medierii conflictelor de muncă.

Cafenea publică, ULIM Chișinău

Asemenea cafenele publice au fost organizate şi în oraşele Orhei, Teleneşti şi Rezina, la care au participat angajatori, angajaţi, şomeri, reprezentanţi ai sindicatelor, Administraţiilor Publice Locale, Oficiilor Teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi inspecţiei Muncii. În cadrul tuturor cafenelelor publice AO ADR ”Habitat” a făcut donaţie de carte, editată în cadrul proiectului.

Cafenea publică, Rezina

Cafenea publică, Telenești

Cafenea publică, Orhei

În condiţiile economiei de piaţă şomajul reprezintă principalul indicator al instabilităţii economice şi al funcţionalităţii pieţii muncii. Caracterul derivat al pieţii muncii plasează somajul în dublă ipostază, iar nivelul înalt al şomajului denotă faptul, că atât piaţa muncii, cât si intreaga economie se află intr-o situatie dificilă. De aceea în asemenea situaţii, scopul de bază al politicilor economice şi al reformelor se centrează pe diminuarea somajului şi consolidarea competenţelor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau celor care au voinţa şi ambiţia de a-şi iniţia şi dezvolta propria afacere.

De ce medierea este necesară acum în această perioadă de tranziţie şi reforme?  Pentru că medierea este singura modalitate de a salva şi consolida relaţiile bazate pe încredere reciprocă la nivel intern și extern din orice domeniu. Pentru că medierea, ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor (inclusiv a celor de muncă), în contextul existenţei unui sistem judiciar deficitar în RM, incapabil de a răspunde prompt nevoilor părţilor aflate în conflict, este o soluţie eficientă, care are valenţe de colaborare şi cooperare pe termen lung.

În acest sens către Parlamentul şi Guvernul RM a fost propus un proiect de lege, ce ţine de completarea Codului muncii cu un nou capitol ”Medierea muncii”,  la care am şi primit un aviz pozitiv de susţinere.

În cadrul proiectului a fost editată lucrarea: “Medierea –  solutie eficientă a conflictelor de muncă, responsabilitate în prevenirea şi reducerea şomajului”, o carte foarte utilă pentru Instituțiile Publice, responsabile de relațiile pe piața muncii ale mediatorilor, angajatorilor/oamenilor de afaceri și angajaților. Cartea poate fi acesată on-line pe pagina Web www.habitat.md.  Lucrarea este semnată de Marcel Burlacu, Valeriu Rusu și Svetlana Rusu.

Aria geografică de implementare a proiectului a cuprins raioanele: Rezina, Telenești, Orhei și orașul Chișinău.

În cadrul unui sondaj de opinie au fost chestionați angajatorii și angajații din sectoarele public și cel privat din raioanele Orhei, Telenești, Rezina și Chișinău, persoanele ale unor ministere din  Guvernului RM. Pentru fiecare parte au fost elaborate câte 2 chestionare: un chestionar pentru angajatori referitor la întroducerea medierii conflictelor de muncă și de  modificare a legislației, și altul – referitor la ceea ce fac angajatorii ca angajații să se simtă fericiți la locul de muncă; pentru angajați, ce ține de întroducerea medierii conflictelor de muncă și de modificarea legislației, și cum își măsoară angajații fericirea la locul de muncă. Pe partea angajatorilor eșantionul sondajului a fost de 237 persoane, pe segmentul angajaților eșantionul a fost de 1315 persoane.

Ne referim la câteva momente ale acestui sondaj și anume la întrebările:

–          Ce probleme ar trebui rezolvate prin intermediul dialogului social?

Răspunsurile respondenților sunt:

 • divergenţele, apărute între patronat / conducere şi sindicate / reprezentanții salariaţilor – 29%;
 • dezvoltarea noilor locuri de muncă – 47,7%;
 • reconversie profesională –  8%;
 • reducerea inegalităţilor şi a discriminării pe piaţa Forței Muncii – 15,3%.

–          În cazul în care aţi avut conflicte sau litigii, cum s-a soluţionat problema pentru Dvs.?

 • foarte greu – 33,3%;
 • intr-o perioadă lungă de timp – 37,5%;
 • nu a fost solutionată şi am fost nevoit/ă să-mi schimb locul de muncă – 29,2%.

–          In cazul aparitiei unui conflict la locul de muncă, ce cale aţi alege pentru soluţionarea lui?

 • De mediere 61,6%;
 • Judiciară 13,1%;
 • Eliberarea de la locul de muncă din propria initiativă – 24,1%;
 • Altceva – 1,2%.

–          Serviciul de mediere a conflictelor de muncă trebuie să fie?

 • independent şi impartial – 70,2%;
 • subordonat uneia din structurile statului – 25,6%;
 • subordonat sindicatelor – 4,2%.

Proiectul, implementat de AO ADR ”Habitat”, a fost elaborat în anul 2011 și implementat în anii 2012-2013. Ne-a bucurat și încurajat faptul, că la sfârșitul lunii iunie 2013 Uniunea Europeană alocă opt miliarde de euro, pentru a combate şomajul în rândul tinerilor – una dintre cele mai stringente probleme la nivel european. Măsura a fost luată de liderii europeni, care au aprobat bugetul pentru 2014-2020.

Acest lucru ne permite să afirmăm, că proiectul este unul de succes, în rezonanță cu politicile Uniunii Europene.

Nu este însă singura decizie. Oficialii au mai hotărât, să vină în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Din cele 26 de milioane de şomeri din Europa, peste 21% au vârsta sub 25 de ani. Situaţia cea mai alarmantă este în Grecia şi Spania, în care mai bine de jumătate din tineri nu au un loc de muncă. Șase din cele opt miliarde de euro alocate, vor fi disponibile deja din 2014. Liderii europeni au declarat, că asemenea măsuri trebuie dublate şi pentru stimularea creşterii economice, mai ales în zonele cele mai afectate de criză.

Tot la Bruxelles, liderii europeni au aprobat un plan, prin care Banca Europeană de Investiţii va oferi împrumuturi către întreprinderile mici şi mijlocii. Măsura se adresează mai cu seamă Europei de Sud, în care băncile nu mai acordă credite din cauza instabilităţii pieţelor.

„Trebuie să finanţăm firmele mici. Ele sunt vitale pentru economia noastră. Vom debloca împrumuturi către firmele mici, numai dacă acestea vin cu proiecte”, a mai spus președintele CE.

Pierderea locului de munca este cea mai mare temere la nivel mondial, ridicând ingrijorări in privinta saraciei, inegalitatii sociale, criminalitatii si violentei. Cca 41 la sută din persoanele intervievate în 22 de tari, au raspuns ca pierderea serviciului reprezinta cea mai mare grija a lor, cu 13% mai multi decat anul trecut, potrivit Reuters.
Serviciul, serviciul, serviciul: aceasta este problema cea mai mare în toata lumea. Vor fi presiuni mari la nivelul guvernelor, pentru a se gasi o solutie,” a spus Clifford Young, PR în cadrul Ipsos, realizatoarea studiului.
“Studiul sugerează, că vor exista multe probleme, legate de crearea locurilor/posturilor de muncă și de programe pentru recalificare,” a adaugat Young.
35 la sută din cei intervievati și-au exprimat îngrijorarea, în legatură cu saracia și inegalitatea socială, criminalitatea crescută și violențele, iar  31 la sută se tem de corupție, scandaluri financiare și politice.

Păcat că nu facem parte din comunitatea țărilor UE, în care politicile publice, legislația și alte măsuri sunt axate pe nevoile cetățenilor, iar conducerea UE nu întârzie să facă acest lucru.

Măsurile amintite mai sus au fost adoptate de liderii UE în noaptea zilei de 28.06.2013.

Cu certitudine, că pentru noi cea mai bună variantă este, să devenim cât mai repede membri ai UE.

Concluzii în urma realizării proiectului:

În perioada realizării proiectului ne-am confruntat cu o criză politică gravă, fapt la care nu ne așteptam. La 13 februarie 2013, destramarea Alianței pentru Integrare Europeană (AIE) 2, la 5 martie demiterea guvernului Filat 2. La 30 mai 2013 formarea noii alianțe de guvernare AIE 3. La 23 aprilie 2013, prin decretul Președintelui Nicolae Timofti, dl. Iurie Leancă a fost numit prim-ministru interimar al Republicii Moldova. Din 25 aprilie 2013 Iurie Leancă ocupă postul de premier interimar, iar din 15 mai 2013 a fost desemnat prim-ministru și votat de Parlamentul Republicii Moldova.

Această situație de instabilitate politică a făcut foarte dificilă colaborarea cu Autoitățile Publice Centrale. Multe întâlniri au fost repetate din nou cu noi funcționari publici, care veneau în funcție.

Reieşind din situaţia, legată de instabilitatea politică din Republica Moldova, a fost modificată strategia de implementare a proiectului, accent punându-se  pe relaţiile de colaborare cu comunitatea de business, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, filiala Orhei, Inspecţia Muncii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS” și Confederaţia  Naţională a Patronatului din Republica Moldova.

La implementarea  proiectelor în perioadele de instabilitate politică un rol foarte important  îl  are constituirea unui parteneriat sinergetic şi eficient, lucru care s-a reuşit în timpul realizării. Asta a făcut ca proiectul să fie implementat cu succes chiar în situaţia de risc, legată de instabilitatea politică.

Experiența, acumulată pe perioada realizarii proiectului, a fost pozitivă din punct de vedere al îndeplinirii obiectivelor proiectului în situaţii de risc politic, dar a prezentat şi unele provocări specifice mediului de aplicare.  Zonele de maximă importanță pentru proiect au fost: modificarea legislației, privind implementarea serviciului de mediere a conflictelor de muncă, implicarea angajaților și angajatorilor în evenimentele proiectului. Implicarea lor și obtinerea informațiilor relevante, prin intermediul interviurilor în cadrul sondajului de opinie, focus grupurilor în cadrul cafenelelor publice, privind lansarea şi funcţionarea Serviciului de Mediere a Conflictelor de Muncă, sunt dovezi elocvente, că politicile publice și legislația, ce țin de relațiile pe piața muncii, se cer a fi modificate de urgență, iar Serviciul de Mediere a Conflictelor de Muncă este mult aşteptat pe piața muncii. Aceast lucru a fost confirmat atât în cadrul evenimentelor proiectului, cât și de instituțiile publice ale Republicii Moldova, responsabile de relațiile pe piața muncii.

Exprimăm cele mai sincere mulţumiri şi recunoştinţă Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina şi Moldova, pentru sprijinul acordat şi pentru colaborarea eficientă în cadrul Programului MATRA KAP, cu a căror susţinere a fost implementat acest proiect.

Valeriu RUSU, director AO ADR, director de proiect

To make http://eduessayhelper.org sure that you wont gain too much from it, you.