Proiectul ,,Satul moldovenesc – organizare a activităţilor agroturistice”

Realizarea proiectului în parteneriat cu Societatea Tehnico-Stiinţifică de Ingineri şi Tehnicieni din Agricultură (SITR) din Polonia şi Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire „INFONET” din Republica Moldova este un efort sinergetic şi eficient pentru dezvoltarea spaţiului rural.

Proiectul Satul moldovenescÎn cazul proiectului vizat este vorba despre întreg spaţiul Republicii Moldova, pentru că proiectul a avut un impact benefic asupra unui cerc foarte larg de beneficiari indirecţi, prin asigurarea unei logistici informaţionale ambiţioase cu o adâncime mare de penetrare, prin folosirea tehnologiei informaţiei oferite de Internet şi Televiziune, cât şi implicarea în implementarea activităţilor proiectului a beneficiarilor direcţi ai proiectului, potenţiali prestatori de servicii turistice în satele moldoveneşti din toate regiunile ţării.

,,Satul moldovenesc – organizare a activităţilor agroturistice”De fapt, ADR „Habitat” în conformitate cu viziunea, misiunea şi direcţiile strategice urmăreşte dezvoltarea durabilă a tuturor formelor de turism, în spaţiul rural al republicii printr-un management şi marketing turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului, în aşa fel încât exploatarea resurselor naturale şi culturale să fie făcută pentru generaţiile prezente dar şi în interesul generaţiilor viitoare.

Prin dezvoltarea durabilă a turismului urmărim următoarele aspecte:

 • conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul utilizării lor continue în viitor;
 • creşterea nivelului de trai al comunităţilor locale;
 • o mai buna cunoaştere şi conştientizare de către populaţia locală şi vizitatori a ideii de conservare şi consolidare a capitalui turistic.

,,Satul moldovenesc – organizare a activităţilor agroturistice”Prin proiectul ,,Satul moldovenesc-organizare a activităţilor agroturisticesa reuşit ca beneficiarii să-şi consolideze cunoştinţele şi abilităţile în domeniile ce ţin de procesul planificării şi utilizării durabile a potenţialului turistic şi anume:

 • economic, prin creşterea gradului de exploatare şi valorificare durabilă a resurselor;
 • ecologic, prin evitarea degradării mediului;
 • social, prin creşterea locurilor de muncă, practicarea unor meserii tradiţionale, atragerea populaţiei în practicarea turismului ca măsură de regenerare fizică şi psihică a acesteia.

,,Satul moldovenesc – organizare a activităţilor agroturistice”După mine dezvoltarea şi promovarea activităţilor turistice la nivelul ruralului moldovenesc trebuie să ţină cont de existenţa mai multor factori favorizanţi, cum ar fi:

 • un bogat potenţial turistic, antropic şi natural nevalorificat încă;
 • existenţa unor căi de comunicaţie rutiere, care necesită de urgenţă modernizate şi dezvoltate;
 • unicitatea peisajului din ruralul moldovenesc;
 • atracţia pe care o exercită industria vininului;
 • manifestările culturale şi tradiţiile gastronomice cu rezonanţă naţională şi în afara republicii;

,,Satul moldovenesc – organizare a activităţilor agroturistice”Pentru ca spaţiul rural moldovenesc să devină o destinaţie turistică competitivă trebuie urmărite realizarea următoarelor obiective:

 1. Dezvoltarea activităţilor de turism prin creşterea calitativă a serviciilor turistice, în scopul atragerii suplimentare de vizitatori şi turişti;
 2. Dezvoltarea potenţialului turistic insuficient exploarat;
 3. Dezvoltarea iniţiativelor turistice locale durabile;
 4. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonele turistice;
 5. Îmbunătăţirea imaginii zonelor turistice rurale prin dotări, facilităţi şi sisteme inginereşti pentru asigurarea confortului vizitatorilor şi turiştilor;
 6. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport către toate destinaţiile;
 7. Punerea în valoare prin acţiuni specifice a patrimoniului natural şi antropic;
 8. Promovarea turismului în spaţiul rural pentru agrement, sănătate şi sport, prin utilizarea produselor ecologice, oferite de agricultura ecologică.

Realizarea acestui proiect a contribuit ca beneficiarii direcţi cât şi cei indirecţi să descopere universul fascinant al activităţilor de turism, cât şi celor complementare lui pentru sporirea calităţii vieţii oamenilor de la sate, oferind produse şi servicii excelente vizitatorilor şi turiştilor.

Turismul nu este doar o activitate de satisfacere a unei nevoi fiziologice, ci o adevărată artă, care presupune rafinament, deontologie înaltă, cunoştinţe şi abilităţi în deservirea vizitatorilor şi turiştilor.

Visul fiecărui om cu spirit întreprinzător este de a iniţia şi dezvolta o afacere pe cont propriu. Această afacere la care vă îndemnăm, deja aţi intuit, este dezvoltarea durabilă a turismului în spaţiul rural, afacere cu perspective mari.

Exprim cele mai mari şi din suflet mulţumiri Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, partenerilor de proiect, pentru sprijinul acordat şi colaborare eficientă în realizarea activităţilor vizate de proiect, cât şi prestatorilor de servicii turistice din Polonia, care ne-au asigurat cu cea mai înaltă căldură sufletească confortul şederii noastre şi a beneficiarilor, pe perioada vizitei de studiu.

Valeriu Rusu, Concluzii preliminare