Acțiune cu acțiune, efort cu efort, spre confortul cetățenilor din localitățile raioanelor, Glodeni, Fălești și Râșcani prin înrădăcinarea Principiilor și Valorilor Bunei Guvernări

255

Proiectul: ”Asigurarea guvernării participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE”, în implementare.

La 9 noiembrie 2022 în incinta restaurantului ”Paradis”, în orașul Râșcani și la 10 noiembrie 2022 în incinta Centrului de Creațieal al Copiilor în orașul Glodeni au fost realizate instruiri pentru ONG-le locale și APL-uri ce țin de asigurarea accesului la informație și transparența actului de guvernare, formator expert Victor Koroli.

 La 9-10 noiembrie 2022, formatorii și experții Carolina Ungureanu și Valeriu Rusu în cadrul instruirilor au consolidat cunoștințele și abilitățile reprezentanților ONG-lor și APL-lor din localitățile raionului Fălești în domeniile:

Atitudinea și gândirea pro-activă– paradigmă avansată de a gestiona eficace și      eficient etapele procesului bugetar în mod participativ.

 • Responsabilitatea Socială. Principiile și Valorile BUNEI GUVERNĂRI.
 • Aspecte ale Parteneriatelor Sinergetice în contextul dezvoltării locale și regionale.
 • Bugetarea participativă.
 • Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale (ATDL).
 • Promovăm și implementăm ISO 14000, sisteme de management al mediului.
 • Modelul de management al calității.
 • Modelul de management al satisfacerii sociale.
 • Modelul de management ecologic.
 • Analiza Părților Cointeresate.

Cadrul legal și normativ-secundar în materie de achiziții:

 • Actele legale și de reglementare a achizițiilor publice
 • Funcționarea sistemului electronic de achiziții MTender
 • Principiile achizițiilor publice și cadrul instituțional.

 Proceduri de achiziții publice:

 • Proceduri de achiziții, etapele procesului de achiziții și praguri
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Documentația de atribuire
 • Grupul de lucru pe achiziții publice. Procedura de participare a societății civile în grupurile de lucru pentru achiziții – drepturile și atribuțiile reprezentanților societății civile

Metodologii de monitorizare a achizițiilor publice:

 • Rolul societății civile în monitorizarea achizițiilor
 • Rolul monitorilor și selectarea achizițiilor pentru monitorizare
 • Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de planificare și elaborare a documentației de atribuire
 • Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de lansare a achiziției și depunerea ofertelor
 • Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de atribuire a contractului
 • Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de implementare și monitorizare a contractului de achiziții publice

Accesul la informații necesare pentru procesul de monitorizare (mtender.gov.md, openmoney.md, revizia.md, tender.health.md, ansc.md  etc).

 În cadrul instruirilor a fost menționată importanța Parteneiriatelor Locale, dintre toți actorii unei localități, ca instrumente de  management public care au menirea de a transforma viața cu confort și grad înalt al calității pentru cetățeni. Numai astfel pot fi rezolvate problemele cu care se confruntă o localitate, prin eforturi comune și sinergetice.

 Participanții la instruiri au fost foarte activi s-au implicat și au participat în cadrul sesiunilor de dezbateri. Au adus exemple ce țin de monitorizarea etapelor procedurilor de achiziții publice, cu care s-au întâlnit în localitățile de reședință. Participanții au menționat că subietele instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate în procesele de monitorizare a achizițiilor publice, bugetării participative și a responsabilității sociale, principii fundamentale ale bunei guvernări la nivel local.

Este foarte important să înțelegem în profunzime că  promovarea, motivarea, participării și implicării cetățenilor în procesul bunei guvernării este o datorie a instituțiilor democratice și reprezentative ale poporului, însă presupune și responsabilitate din partea cetățenilor de a găsi soluții în aceste oportunități, prin atitudine pro activă, fapt dovedit în această perioadă de consolidare a cunoștințelor și abilităților în cadrul atelierelor de instruire și transformare a atitudinii.

http://europa.eu

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.p

EU4Accountability

People in Need

AO ADR „Habitat”