A fost finalizată cu succes instruirea reprezentanților APL și a membrilor Coaliției locale pentru transparență bugetară din orașul Călărași.

68

La 13 mai 2021, online prin intermediul platformei https://google.meet/, în orașul Călărași au fost realizată ultima instruire ce ține de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe.
Dispoziții generale privind achizițiile publice.

Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.

Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice.

Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Participanți instruirilor au fost foarte activi s-au implicat și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Au adus multe exemple ce țin de implementarea proiectelor și a politicilor publice, cu privire la dezvoltarea orașului Călărași. Participanții au menționat că subietele tuturor instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate privind motivarea implicării și participării părților cointeresate în procesele de dezvoltare ale unei localități, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși, mai ales a situațiilor din cadrul achizițiilor publice cu investiții mari.

Dna Maria Gorincioi secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, a menționat importanța acestor instruiri pentru membrii coaliției și colaboratorii primăriei și a adus înalte aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care a consolidat și o atitudine pro activă din partea cetățenilor ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității. Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățeni și Primăria orașului Călărași, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alte participante și participanți la instruiri.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.