BUGETUL MEU. Continuă procesul de abilitare a Coaliției Locale din orașul Rezina

215

Pe 14-15 septembrie 2020, în orașul Rezina, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și rerezentanților din primăria orașului Rezina, responsabili de implementarea Bugetării Participative. 

Subiectele discutate în cadrul instruirilor au fost:

  • Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale (ATDL);
  • Modelul de Management Ecologic; 
  • Modelul de Management Social; 
  • Modelul de Management al Calității.
  • Participarea cetățenilor și ciclul politicii fiscale;
  • Conceptul de bugetare participativă.

În cadrul primei zile de dezbateri cei 27 participanți s-au implicat și au participat pe tot parcusul acestei proceduri analizând în comparație, situația reală a etapelor procesului bugetar, participării  cetățenilor în ciclul politicii fiscale, la nivel local cu cerințele și principiile bunei guvernări. La un moment dat sa format coadă la microfane și nici vroiau să meargă la pauza de cafea, generând propuneri și soluții pentru decidenții din Consiliul Local al primăriei orașului Rezina, au fost abordate și cerințe față de ei pentru îmbunătățirea actului de guvernare și a proceselor de dezvoltare a localităților din raza de administrare a primăriei.

Cetățenii sunt de părere că li se încalcă drepturile lor asigurate prin cadrul legal, Costituția Republicii Moldova și Convenţia Aarhus – 25 iunie 1998,  privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu. Soluționarea acestor probleme cere o abordare complexă din partea tuturor părților cointeresate și responsabile de aceste domenii de la nivel central, local și agenți economici din domeniul construcțiilor, care zilnic transportă aceste materiale prin oraș.

În cadrul celei de a doua zi de dezbateri cei 30 participanți au discutat despre problemele de ordin social, economic, dar mai ales au fost abordate problemele ecologice cu care se confruntă cetățenii: vibrație, poluarea fonică și cu gaze tub eșapament  de la mașinele de mare tonaj, care traversează orașul și satul Ciorna spre uzina metalurgică și fabrica de ciment din or. Râbnița, și spre Campania Lafarge Ciment din or. Rezina. 

Evenimentele au fost organizate în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat”.

Proiectul „Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.