Prima Produse şi servicii

Produse şi servicii

PROIECTE IMPLEMENTATE:
• Apa curată-izvorul vieţii – implementat in parteneriat cu APL si Centrul de Medicină Preventivă din judeţul Orhei;
• Rezervaţiei peisagistice Saharna-extindere şi reconstrucţie – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Orheiul turistic – implementat in parteneriat cu Consiliul Judeţean Orhei si APL din zonele cu potenţial turistic;
• Agenda verde: “Saharna curată” – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Un parteneriat sinergetic pentru Ecoturism şi conservarea naturii – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina, Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti;
• Viitorul-fără poluanţi organici persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina şi Şoldăneşti;
• Viabilitatea organizaţională a AO ADR ”Habitat”
• Turismul rural, agroturismul şi ecoturismul -instrumente eficiente şi accesibile pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural – implementat in parteneriat cu ONG – uri din Polonia, Ucraina, Romania, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului şi APL din raioanele Rezina, Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti;
• Monitorizarea biologică a rîuleţului Saharna – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Proiectul Internaţional de eliminare a Poluanţilor Organici Persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raionul Rezina;
• Instruire şi acces la informaţie pentru tinerii din mediul rural;
• Centrul pentru acces la informaţie şi dezvoltare durabilă rurală „Habitat”;
• Agricultori competenţi şi servicii durabile de susţinere a afacerilor – implementat in parteneriat cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
• Exploataţii legumicole eficiente – implementat in parteneriat cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
• Apicultura – o afacere de succes pentru spaţiul rural;
• Creşterea iepurilor–ocupaţie deosebit de profitabilă;
• Servicii pensiune turistică şi agroturistică, o afacere cu piaţa în plină creştere – implementat in parteneriat cu Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului;
• Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice în sistem ecologic;
• Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane prin formare profesională;
• Locuri de muncă, artă şi dezvoltare comunitară dintr-un boţ de lut;
• Poziţionarea pe pieţe avantajoase prin intermediul tehnologiilor de E-marketing şi altor mecanisme eficiente de promovare;
• Tineret pregătit şi motivat – spaţiu rural dezvoltat;
• Asistenţă şi formare profesională – în vederea iniţierii, dezvoltării şi asigurării durabilităţii afacerilor de turism în spaţiul rural;
• Ascultă şi ia aminte, absenţii nu au niciodată dreptate – implementat in parteneriat cu APL din raioanele Rezina şi Şoldăneşti;
• Participare, implicare şi democraţie în viaţa comunitară prin lumea lui „E”;
• Sistem fiscal transparent – implementat în parteneriat cu Inspectoratul Principal de Stat din Republica Moldova şi Inspectoratele Fiscale de Stat pe raioanele Rezina, Soldăneşti, Teleneşti şi Orhei;
• Proiectul TACIS: Suport IMM-urilor din zona rurală, AO ADR „Habitat” a participat în calitate de partener;
• Dezvoltarea şi promovarea produsului local rural în Republica Moldova;
• Vacanţe de VIS, vacanţe de NEUITAT, călătorind cu CAIACUL pe TIRAS;
• Îmbunătăţirea serviciilor și extinderea sistemului de colectare a deşeurilor solide, eliminarea controlată şi măsurile de reducere a deşeurilor în raionul Şoldăneşti și alte localităţi din bazinul râului Ciorna;
• Fii si TU parte la dezvoltarea SERVICIILOR de CALITATE la TINE în LOCALITATE;
• Modalități de asigurare a managementului calității serviciilor publice, corelate cu nevoile cetățenilor/beneficiarilor, bazate pe participare și implicare în procesele de guvernare și dezvoltare locală;
• AO ADR „Habitat” a participat în cadrul activităţilor proiectului TACIS „Suport pentru organele de implementare a dezvoltării regionale în RM”, ca membru al grupului de planificare strategică regională;
• AO ADR „Habitat” in parteneriat cu REC Moldova a implementat proiectul: Dezvoltarea Durabilă – speranţa comunităţilor şi generaţiilor, geografia de implementare localităţile rurale din Republica Moldova;
• Fii schimbarea: cetățeni împuterniciți – comunități durabile;
• Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova;
• Integritate, monitorizare, responsabilizare și intoleranță la corupție;
• Cetățeni proactivi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică;
• Prin sinergie, turism și ecologie la o încredere durabilă între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului;
• Spațiu multifuncțional destinat activităților sportive pentru toate categoriile sociale;
• Asigurarea guvernarii participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN TRANSNISTRIA:
• Sporirea participării cetăţenilor în viaţa publică la nivel local şi regional în Transnistria;
• Facilitarea implementării proiectelor de dezvoltare comunitară în localităţile din raionul Râbniţa în parteneriat cu APL:
– Loc de odihnă şi agrement – loc de coeziune comunitară, participare şi implicare pentru toţi;
– Apă şi sănătate de reţea asigurate;
– Numai apa de calitate bună sănătate îţi adună;
– Apa curată – izvor al vieţii şi sănătăţii;
– Implicare şi participare pentru apă de calitate;
– Stroieşti – îndemn la miracol

Pagina web a fost creată cu susținerea financiară a UE. UE nu poartă răspunderea pentru corectitudinea datelor, ori pentru funcționarea website-ului.