Cetățenii sunt îngrijorați de cei plătiți din banii publici, responsabili pentru starea mediului ambiant și politicile publice ce țin de Agenda 2030.

145

Proiectul: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!, în IMPLEMENTARE.

În ziua de 12 septembrie 2020,  reprezentanții societății civile locale din comuna Cotiujenii Mari din raionul Şoldăneşti, au fost instruiți în  cadrul proiectului: Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”.

În cadrul blocului 3 de instruiri au fost abordate  subiecte importante pentru o bună guvernare și dezvoltare durabilă integrată la nivel local:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și consensului UE: ”Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”
  • Harta resurselor locale;
  • Promovăm și implementăm ISO 14000, sisteme de management al mediului;
  • 2 POLITICI – AXE principale ale STANDARDELOR ISO: 1. Politica de mediu la cerințele Standardului internaţional ISO 14001:2015;
  • Politica de calitate la cerințele Standardului Internațional ISO 9001:20. Calitatea serviciilor este ceea, ce așteaptă beneficiarii/cetățenii de la FURNIZOR.

Aceste teme au fost prezentate de expertul și formatorul: Valeriu RUSU, director executiv AO ADR ”Habitat”

Participanții la eveniment au fost foarte interesați de subiectele prezentate, au fost pro-activi  menționând că implementarea în viața comunitară a principiilor abordate în cadrul instruirilor sunt de o importanță fundamentală. Au fost adresate multe întrebări la subiectul ce ține de dezvoltarea regională și locală, de starea mediului din RM, de responsabilitatea  celor plătiți din banii publici pentru aceste obligațiuni și altele.

În Strategia de Dezvoltarea Durabilă Locală Integrată a localităților comunei Cotiujenii Mari există compartiment ce ține de dezvoltarea turismului durabil, turismului rural și turismului ecologic, oare aceste diversități de activități turistice, contribuie la conservarea și consolidarea capitalului natural, dar aduce și o recoltă bănească, complementară la alte activități desfășurate în spațiul rural. În acest sens cei prezenți la instruiri a manifestat un interes deosebit și o ambiție ce ține de realizarea în comuna a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), care sunt universale și se aplică tuturor țărilor în toate stadiile de dezvoltare, pe baza participării la nivel național, local și a partajării responsabilității.

Toate blocurile de instruri au fost realizate, urmează audierile publice ce țin de Strategiile de Dezvoltare Durabilă Integrată a celor 6 localități vizate de proiect. 

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety