Continuă instruirea în format online, a membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară și a reprezentanților APL din orașul Călărași.

174

La 11 ianuarie 2021, online prin intermediul platformei https://google.meet/, în orașul Călărași au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirii tematice au fost:

  • Analiza participativă a Planului de acțiuni pentru Bugetare Participativă (BP) pentru Coaliția Locală (CL) Călărași;
  • Subiectele din Planul de acțiuni BP pentru CL Călărași;
  • Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de BP în orașul Călărași.
  • Dispoziții generale privind achizițiile publice.
  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.
  • Experiența participanților în Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.
  • Întrebări, discuții interactive, sugestii, concluzii

 Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Participanții la instruiri au fost foarte activi s-au implicat și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Au adus exemple ce țin de monitorizarea etapelor procedurilor de achiziții publice, cu care s-au întâlnit în orașul Călărași. Participanții au menționat că subietele instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate în procesele de monitorizare a achizițiilor publice.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.