Continuă instruirea membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Șoldănești.

132

La 21 mai 2021, online prin intermediul platformei https://google.meet/, în orașul Șoldănești a fost realizată altă instruire ce ține de capacitarea Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice.

Instruirea a fost realizată de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Cei 21 participanți la instruire au fost pro-actici și interesați de subiectele instruirei, care au fost axate și pe exemple concrete din multiplele proceduri de achiziții publice monitorizate de echipa AO ADR ”Habitat”, abateri depistate în perioada de realizare a contractelor atribuite, cu mari discrepanțe de la caietul de sarcini și specificațiile tehnice prevăzute în proiectele pentru diferite obiecte din cadrul procedurilor de achiziții publice.

Participanții la instruiri au fost familiarizați cu multe exemple din palmaresul achizițiilor publice monitorizate de AO ADR ”Habitat” și aume:

  • 207 proceduri LP;
  • 259 proceduri COP;
  • 235 proceduri COPF.
  • a participat la ședințele grupului de lucru cu privire la desfășurarea licitațiilor efectuate și evaluarea ofertelor de primăria orașului Rezina: Proceduri LP – 56; Proceduri COP – 27; Proceduri COPF – 19.

Realizarea unui sistem eficient şi credibil de achiziţii publice reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de dezvoltare a așezărilor umane din Republica Moldova. În acest context, intensificarea eforturilor de rectificare și ajustare a legislaţiei armonizate cu Acordul privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, politicile publice privind achiziţiile publice ale Uniunii Europene, şi asigurarea implementării corespunzătoare a prevederilor legale în practică va spori eficienţa sistemului de achiziţii publice şi va reduce risipa, frauda şi corupţia, consolidînd astfel încrederea cetăţenilor şi a mediului de afaceri. Pentru a atinge aceste scopuri ambițioase avem nevoie de cetățeni pro-activi și Coaliții Locale pentru Bugetare Participativă, care în permanență să fie interesați și perseverenți de faptul ca banii publici din ”Bugetul Meu”, la care contribui și EU, să fie chetuiți cu un trend cât mai pozitiv și eficient pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii în localitățile lor de reședință.   

 Dna Aliona Pînzari secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, a adus înalte aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care contribuie la formarea unei atitudini pro active din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității. Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățenii orașului Șoldănești, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alți membri  ai Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară.

Evenimentele a fost organizate în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.