Continuă instruirea reprezentanților APL și a membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Telenești.

95

 La 25 și 28 mai 2021, în sala de conferințe a Bibliotecii Publice V. Alexandri, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Analiza resurselor localității (elaborare hartă resurse locale), identificarea  dimensiunilor de colaborare/parteneriat cu părțile cointeresate în baza intereselor comune ale bugetării participative;
  • Analiza localității prin prisma intereselor părților cointeresate: schimbări dorite și resurse disponibile. Grupurile de bază ale părților cointeresate R. Edward Freeman;
  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante;
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice;
  • Clar și simplu despre Lobby și Advocacy. (Subiect suplimentar solicitat de membrii coaliției și reprezentanții primăriei)

Subiectul ce ține de Lobby și Advocacy solicitat la doleanțele participanților a fost inclus pentru că în oraș la grădinița ”Guguță” sunt necesare de urgență lucrări de reparație. În acest sens a fost inițiată procedura de achiziție publică COP, dar care din nefericire nu sa încadrat în cerințele corectitudinii la cerințele cadrului legal al domeniului de referință. Pentru a readuce achiziția în cauză Autoritatea Contractantă, primăria Telenești a depus o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor http://ansc.md, e și firesc, oare merge vorba de confortul și toate cele necesare pentru educația copiilor, iar o investiție pentru această instituție estea cea mai eficientă și durabilă, în cazul în care achiziția în cauză nu va fi readusă în cordonatele corectitudinii la cerințele cadrului legal al domeniului de referință, în oraș se v-a desfășura o amplă Campanie de Advocacy cu implicarea tuturor părților cointeresate. Un proiect al Planului  Campaniei de Advocacy afost elaborat chiar în cadrul instruirilor.

Contabila șefă din primăria or. Telenești dna Viorică Tăietu în detaliu sa referit la abaterile din procedura COP ce ține de grădinița de copii ”Guguță”, o succintă informație este reflectată mai jos.

Lucrări de reparație a grădiniței de copii ,,Guguță,,(nr.4) din or. Teleneşti

  1. A fost publicată achiziția publică ca COP de lucrări în sumă de 245865,0 lei (criteriul de calificare  cel mai mic preț conform specificației tehnice).

au participat 5 OE,4 OE au preț anormal de scăzut, dintre care OE cu cel mai mic preț având și discrepanțe între formularele F3.1(oferta) și formularele F3,5,7(devize).

La cererea justificării discrepanțelor OE a informat că este o greșeală aritmetică, modificând formularul F 3.1 unde suma s-a schimbat și este egală cu cea din formularele F 3,5,7 și nici decum cu cea publicată pe site-ul oficial  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620283870782?tab=contract-notice.

Dnl Nicolae Năstase secretarul primăriei or. Telenești, a adus înalte aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care contribuie la formarea unei atitudini pro active din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității, care se desfășoară în totală transparență.  Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățenii orașului Telenești, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alți membri  ai Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).