Continuă instruirea membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Șoldănești.

68

La 12 mai 2021, online prin intermediul platformei https://google.meet/, în orașul Șoldănești a fost realizată o instruire ce ține de capacitarea Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe. Planul de acțiuni BP pentru APL.
  • Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de BP în localitate.

Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Participanții la instruire au fost foarte activi s-au implicat și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Coaliția din orașul Șoldănești, datorită voinței, perseverenței și ambiției dnei Aliona Pînzari, secretara Coaliției Locale pentru transparența bugetară din orașul Șoldănești astăzi este consolidată și are 21 de membri pro-activi.

Dna Aliona Pînzari secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, a adus înalte aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care contribuie la formarea unei atitudini pro active din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității. Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățenii orașului Șoldănești, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alți membri  ai Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară

Evenimentele a fost organizate în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.