Continuă instruirea membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Șoldănești.

117

La 19 mai 2021, online prin intermediul platformei https://google.meet/, în orașul Șoldănești a fost realizată o altă instruire ce ține de capacitarea Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe. Planul de acțiuni BP pentru APL.
  • Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de BP în localitate.

Instruirea a fost realizată de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Instruirea dată a fost interactivă și a reprezentat o provocare către formator și o incitare la (auto) reflecție din partea beneficiarilor într-un deziderat permanent. Interactivitatea instruirii s-a evidențiat prin rolulul  important al participanților de a se focusa pe momente importante ce țin de procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe. Doamnele Grosu Rodica, Aliona Pînzari, Evsevia Negară și alte participante la eveniment au adus exemple concrete din domeniul de referință din alte țări, aflate de la copii care fac studii sau lucrează  în Uniunea Europeană.

Alți participanți la instruire au fost pro activi,  au adus multe exemple ce țin de implementarea proiectelor și a politicilor publice, cu privire la dezvoltarea durabilă integrată a orașului Șoldănești. Participanții au menționat că subietele tuturor instruirilor sunt foarte utile și au aduc claritate privind motivarea implicării și participării părților cointeresate în procesele de dezvoltare ale unei localități, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși, mai ales a situațiilor din cadrul achizițiilor publice cu investiții mari. Această atitudine şi paradigmă de viziune am simţit din partea profesorilor de la Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici” din Șoldănești membri ai Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă din orașul Șoldănești. Oare paradigma stabileşte atitudinea oamenilor faţă de fenomene, probleme … Un argument suplimentar pentru această viziune ar fi şi faptul ce ține de integrarea în coordonatele cerințelor standardelor de mediu și calitate EMAS ale UE și internaționale ISO.

Să ne deosebim cu o atitudine pro activă pentru viață, oameni și natură!

Dna Aliona Pînzari secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, a adus înalte aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care contribuie la formarea unei atitudini pro active din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității. Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățenii orașului Șoldănești, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alți membri  ai Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară.

 Evenimentele a fost organizate în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.