Viziunea, misiunea, obiectivele şi valorile

Viziunea:

AO ADR “HABITAT” ASPIRĂ SPRE O COMUNITATE A INFORMAŢIEI, CUNOAŞTERII ŞI CONŞTIINŢEI, ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII, O AGRICULTURĂ DURABILĂ, UN MEDIU CURAT ŞI SĂNĂTOS

Misiunea:

AO ADR “HABITAT” ESTE O ORGANIZAŢIE RECUNOSCUTĂ ÎN REGIUNE, CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ  A COMUNITĂŢILOR PRIN CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE,  DEZVOLTAREA TURISMULUI ŞI A AGRICULTURII, FORMARE PROFESIONALĂ.

Obiective generale:

 1. Contribuire la consolidarea democraţiei participative, prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova.
 2. Contribuire la dezvoltarea, afacerilor mici şi mijlocii, turismului rural, agroturismului, ecoturismului, turismului durabil, la crearea şi diversificarea oportunitatilor pentru afirmarea femeii şi tinerilor în localităţile din spatiul rural.
 3. Contribuire la dezvoltarea competenţelor resurselor umane, prin formare profesională continuă, afirmarea şi consolidarea Paradigmei Informaţiei, Cunoaşterii şi Conştiinţei.
 4. Contribuire la dezvoltarea durabilă integrată a spaţiului rural, şi la promovarea economiei şi tehnologiilor verzi, prin implementarea proiectelor şi organizarea campaniilor de advocacy şi activităţi de lobby.
 5. Contribuire la promovarea standardelor şi ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Valorile:

 • devotament şi sinergie pentru realizarea misiunii;
 • orientarea spre performanţă;
 • respectul pentru diversitate;
 • calitate, creativitate, inovaţie, diversitate, perseverenţă, consecutivitate,

 competenţă şi transparenţă în acţiuni;      

 • cultură organizaţională înaltă;
 • echitate, oportunităţi de a lucra în echipă şi sprijin din partea organizaţiei pentru fiecare membru.

Viziunea

 • Comunităţi democratice, şi dezvoltate durabil, pentru generaţiile prezente şi viitoare, în care oamenii au drepturi egale.
 • Opţiunea itinerarului de acţiune al AO ADR “Habitat” este: AFIRMARE
 • Adaptabilitatea tuturor colaboratorilor noştri la totalitatea situaţiilor întâlnite.
 • Fidelitatea clienţilor (beneficiarilor) noştri
 • Implicarea totală a fiecăruia pentru o reuşită globală
 • Reengineering în activităţi
 • Menţinerea mijloacelor de muncă în stare perfectă
 • A forma colaboratorii
 • Regularitatea calităţii prestaţiilor
 • Evoluţia continuă a ADR “Habitat” în funcţie de mediu.