Home Products and Services

Products and Services

(RO)

PROIECTE IMPLEMENTATE:
• Apa curată-izvorul vieţii – implementat in parteneriat cu APL si Centrul de Medicină Preventivă din judeţul Orhei;
• Rezervaţiei peisagistice Saharna-extindere şi reconstrucţie – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Orheiul turistic – implementat in parteneriat cu Consiliul Judeţean Orhei si APL din zonele cu potenţial turistic;
• Agenda verde: “Saharna curată” – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Un parteneriat sinergetic pentru Ecoturism şi conservarea naturii – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina, Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti;
• Viitorul-fără poluanţi organici persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina şi Şoldăneşti;
• Viabilitatea organizaţională a AO ADR ”Habitat”
• Turismul rural, agroturismul şi ecoturismul -instrumente eficiente şi accesibile pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural – implementat in parteneriat cu ONG – uri din Polonia, Ucraina, Romania, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului şi APL din raioanele Rezina, Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti;
• Monitorizarea biologică a rîuleţului Saharna – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
• Proiectul Internaţional de eliminare a Poluanţilor Organici Persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raionul Rezina;
• Instruire şi acces la informaţie pentru tinerii din mediul rural;
• Centrul pentru acces la informaţie şi dezvoltare durabilă rurală „Habitat”;
• Agricultori competenţi şi servicii durabile de susţinere a afacerilor – implementat in parteneriat cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
• Exploataţii legumicole eficiente – implementat in parteneriat cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
• Apicultura – o afacere de succes pentru spaţiul rural;
• Creşterea iepurilor–ocupaţie deosebit de profitabilă;
• Servicii pensiune turistică şi agroturistică, o afacere cu piaţa în plină creştere – implementat in parteneriat cu Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului;
• Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice în sistem ecologic;
• Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane prin formare profesională;
• Locuri de muncă, artă şi dezvoltare comunitară dintr-un boţ de lut;
• Poziţionarea pe pieţe avantajoase prin intermediul tehnologiilor de E-marketing şi altor mecanisme eficiente de promovare;
• Tineret pregătit şi motivat – spaţiu rural dezvoltat;
• Asistenţă şi formare profesională – în vederea iniţierii, dezvoltării şi asigurării durabilităţii afacerilor de turism în spaţiul rural;
• Ascultă şi ia aminte, absenţii nu au niciodată dreptate – implementat in parteneriat cu APL din raioanele Rezina şi Şoldăneşti;
• Participare, implicare şi democraţie în viaţa comunitară prin lumea lui „E”;
• Sistem fiscal transparent – implementat în parteneriat cu Inspectoratul Principal de Stat din Republica Moldova şi Inspectoratele Fiscale de Stat pe raioanele Rezina, Soldăneşti, Teleneşti şi Orhei;
• Proiectul TACIS: Suport IMM-urilor din zona rurală, AO ADR „Habitat” a participat în calitate de partener;
• Dezvoltarea şi promovarea produsului local rural în Republica Moldova;
• Vacanţe de VIS, vacanţe de NEUITAT, călătorind cu CAIACUL pe TIRAS;
• Îmbunătăţirea serviciilor și extinderea sistemului de colectare a deşeurilor solide, eliminarea controlată şi măsurile de reducere a deşeurilor în raionul Şoldăneşti și alte localităţi din bazinul râului Ciorna;
• Fii si TU parte la dezvoltarea SERVICIILOR de CALITATE la TINE în LOCALITATE;
• Modalități de asigurare a managementului calității serviciilor publice, corelate cu nevoile cetățenilor/beneficiarilor, bazate pe participare și implicare în procesele de guvernare și dezvoltare locală;
• AO ADR „Habitat” a participat în cadrul activităţilor proiectului TACIS „Suport pentru organele de implementare a dezvoltării regionale în RM”, ca membru al grupului de planificare strategică regională;
• AO ADR „Habitat” in parteneriat cu REC Moldova a implementat proiectul: Dezvoltarea Durabilă – speranţa comunităţilor şi generaţiilor, geografia de implementare localităţile rurale din Republica Moldova;
• Fii schimbarea: cetățeni împuterniciți – comunități durabile;
• Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova;
• Integritate, monitorizare, responsabilizare și intoleranță la corupție;
• Cetățeni proactivi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică;
• Prin sinergie, turism și ecologie la o încredere durabilă între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului;
• Spațiu multifuncțional destinat activităților sportive pentru toate categoriile sociale;
• Asigurarea guvernarii participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN TRANSNISTRIA:
• Sporirea participării cetăţenilor în viaţa publică la nivel local şi regional în Transnistria;
• Facilitarea implementării proiectelor de dezvoltare comunitară în localităţile din raionul Râbniţa în parteneriat cu APL:
– Loc de odihnă şi agrement – loc de coeziune comunitară, participare şi implicare pentru toţi;
– Apă şi sănătate de reţea asigurate;
– Numai apa de calitate bună sănătate îţi adună;
– Apa curată – izvor al vieţii şi sănătăţii;
– Implicare şi participare pentru apă de calitate;
– Stroieşti – îndemn la miracol

The website was created with the financial support of the EU. The EU is not responsible for the accuracy of the data or for the operation of the website.