Expresia sinergiei și spiritului de echipă, în localitățile unde se înrădăcinează principiile Bugetării Participative

197

La 7 iunie 2021 a fost realizată ultima instruire programată pentru capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei or. Telenești, responsabili de implementarea Bugetării Participative. 

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

 • SIMPLU DESPRE ADVOCACY- sfaturi practice;
 • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe;
 • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe. Discuții, lucru în grupuri.

Reamintim că membrii Coalițiilor Locale  și reprezentanții Autoritățile Publice Locale, au fost capacitați în domeniile: 

 • Atitudinea și gândirea pro-activă – paradigmă avansată de a gestiona eficace și eficient etapele procesului bugetar în mod participativ;
 • Principiile și Valorile BUNEI GUVERNĂRI;
 • Scurtă prezentare a instituțiilor și organismelor UE;
 • Conceptul de bugetare participativă;
 • Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale;
 • Modelul de management al calității;
 • Modelul de management al satisfacerii sociale;
 • Modelul de management ecologic;
 • ANALIZA PĂRȚILOR COINTERESATE;
 • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe;
 • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante;
 • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice.

Astfel Coalițiile Locale pentru transparență bugetară și Autoritățile Publice Locale a 6 localități din Regiunea de Dezvoltare Centru: mun. Strășeni, or. Călărași, or. Telenești, or. Șoldănești, or. Rezina și com. Pîrlița din r-l Ungheni, capacitate, ambițioase și cu voință sunt gata să înrădăcineze principiile Bugetării Participative  în aceste  localități, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, sporirii gradului de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare.  În plină sinergie toate părțile cointeresate din localitățile vizate au pornit spre realizarea proiectelor pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, în coordonatele bunei guvernări axate pe utilizarea banilor publici cu un trend cât mai pozitiv al eficienței și în rezonanță cu principiile Bugetării Participative. 

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).