Orașul Șoldănești. Instruiri ce țin de Bugetarea Participativă pentru cetățeni și ONG-le locale.

88

Proiectul ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă
pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, se implementează și în orașul  Șoldănești.      
Instruirile în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” au continuat prin instruirea Coaliției locale pentru transparența bugetară în orașul Șoldănești.
La 26 august 2020, AO ADR „Habitat”, cu susținerea AO ”Expert-Grup” și IRPE, a continuat instruirea membrilor Coaliției locale pentru Bugetare Participativă din orașul Șoldănești. Tema instruirii: „Metode și tehnici eficiente utilizate pentru implicarea și participarea cetățenilor în procesul bugetar”.

În cadrul instruirii au fost evidențiate tehnicile tradiționale de stimulare a participării civice, precum: audierile publice, dezbaterile publice, mese rotunde, grupurile de lucru, întâlnirile în cartier, sondajele, dar și tehnicile moderne utilizate în timpul situației de pandemie, precum: e-guvernarea locală și e-participarea civică. 
În cadrul instruirii au fost aduse exemple practice de stimulare a participării civice.

După instruire, în cadrul sesiunii de discuții membrii Coaliției locale pentru Bugetare Transparentă au exprimat regretul și dezamagirea că reprezentanții APL nu s-au alăturat la instruire. La fel, au fost expuse regrete referitor la neasigurarea unei transparențe în activitatea APL și că accesul la informații de interes public este insuficient și slab organizat.

Organizatorii instruirii, AO ADR ”Habitat” au dat asigurări că vor asigura participarea la viitoarele sesiuni de instruire și vor promova o mai mare conlucrare a APL cu societatea civilă locală.

Subiectele instruirilor au fost prezentate de A.Buliga formator, expert al proiectului.

Dezbaterile cu participanții la instruiri, experiența lor în utilizarea tehnicilor și metodelor de implicare a cetățenilor, au fost moderate de Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert, formator în cadrul proiectului. Cu intervenții ce țin de istorii de succes și realizarea lor în practică a venit dnl Alexandru Fală  consultant, responsabil pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, de la AO Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

         
Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung.