Pentru o destinație turistică competitivă, prima condiție importantă este disponibilitatea resurselor turistice adecvate.

237

Proiectul: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!, în IMPLEMENTARE.

În ziua de 10 septembrie 2020,  reprezentanții societății civile locale din satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești, au fost instruiți în  cadrul proiectului: Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”.

În cadrul blocului 3 de instruiri au fost abordate  subiecte importante pentru o bună guvernare și dezvoltare durabilă integrată la nivel local:

·    Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și consensului UE: ”Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”;

·    Harta resurselor locale;

·    Promovăm și implementăm ISO 14000, sisteme de management al mediului

·   2 POLITICI – AXE principale ale STANDARDELOR ISO: 1. Politica de mediu la cerințele Standardului internaţional ISO 14001:2015;  2. Politica de calitate la cerințele Standardului Internațional ISO 9001:20. Calitatea serviciilor este ceea, ce așteaptă beneficiarii/cetățenii de la FURNIZOR.

Aceste teme au fost prezentate de expertul și formatorul: Valeriu RUSU, director executiv AO ADR ”Habitat”

Participanții la eveniment au fost foarte interesați de subiectele prezentate, au fost pro-activi  menționând că implementarea în viața satului a principiilor abordate în cadrul instruirilor sunt de o importanță fundamentală.

Reprezentanții APL și membrii ONG-lor locale au apreciat necesitaea proiectului pentru localitate și au venit cu sincere recunoștințe finanțatorilor, și AO ADR ”Habitat”. Toate părțile conteresate au menționat despre importanța dezvoltării localității în plină rezonanță cu ceințele ecologice, principiile Dezvoltării Durabile Integrate și cu cele 17 obiective transversale și interdependente din agenda 2030, pe care este axată și strategia satului, elaborată în cadrul acestui proiect.

La finele instruirilor cu o deosebită plăcere am acceptat invitația dlui Lopaci Anatolie, directorul casei de cultură, prezent și el la instruiri, să vizitez muzeul satului. Acest muzeu se află în incinta casei de cultură și se dezvoltă datorită, inițiativei și ambiției Domniei Sale  Lopaci Anatolie. Pentru transformarea satului într-o destinație turistică competitivă, prima condiție importantă este disponibilitatea resurselor turistice adecvate. Fără aceste obiecte de natură istorică și culturală, orice încercare de dezvoltare a unei forme de turism care ne interesează este sortită eșecului.

Tocmai turismul rural pe care localnicii doresc să-l dezvolte reprezintă una din cele mai reuşite soluţii în ceea ce priveşte armonizarea cerinţelor turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile integrate şi se defineşte în sens larg prin dorinţa de a petrece vacanţa în mijlocul naturii, de întoarcerea la viaţa şi obiceiurile tradiţionale.