În pofida crizei din țară și a stării de urgență pandemică instruirea membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Șoldănești, a ajuns la final cu indicatori favorabili, în susținerea Bugetării Participative.

78

Pe 26 mai 2021, în regim online, în orașul Șoldănești au fost finalizate  instruirile programate pentru capacitarea Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. 

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice.

Cei 21 participanți la instruire au fost pro-activi și interesați de subiectele instruirei, și au menționat diferite situații care diminuiază rezultatele în perioada realizării contractelor atribuite în urma procedurilor de achiziții publice afectate de corupție. Participanții la eveniment au argumentat de ce cetățenii trebuie să cunoască despre costurile totale directe ale corupției în achizițiile publice în RM, oare scopul fudamental al sistemului achiziţiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al cetățenilor din localitățile țării. 

Așa dar în pofida crizei din țară și a stării de urgență pandemică  instruirea membrilor Coaliției Locale pentru transparență bugetară din orașul Șoldănești, a ajuns la final cu indicatori favorabili, în susținerea Bugetării Participative:

  • Coaliția Locală a fost extinsă de la 8 la 21 membri:
  • Prin intermediul elevilor de la Liceul Teoretic Alexei Mateevici“  din  orașul  Şoldănești, unde au loc lucrări pentru sporirea eficienței energetice și a confortului pentru educație și studii de înaltă calitate,  despre condițiile de care vor beneficia copiii lor cunosc zeci de mii de părinți și alți cetățeni;
  • Membrii Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, elevii și părinții lor sunt implicați în monitorizarea lucrărilor care se desfășoară la această instituție, pe viu și prin mijloace electronice de supraveghere la distanță.

Aliona Pînzari secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă, a adus aprecieri și recunoștințe echipei proiectului și finanțatorilor pentru consolidarea bunei guvernanțe în domeniul bugetării participative, care contribuie la formarea unei atitudini pro active din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de Dezvoltare Durabilă Integrată  a localității. Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățenii orașului Șoldănești, în scopul dezvoltarii și promovarii bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare, au menționat alți membri  ai Coaliției Locale pentru Transparența Bugetară.

Instruirea a fost realizată de Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert formator. Evenimentele a fost organizate în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).