Prevenirea corupției în sectorul public prin promovarea integrității și utilizarea responsabilă a banilor publici.

173

 

La 14 septembrie 2020, AO ADR ”Habitat” a desfășurat o instruire la subiectul ”Prevenirea corupției în sectorul public prin promovarea integrității și utilizarea responsabilă a banilor publici”. Scopul instruirii a fost contribuția la consolidarea climatului de integritate publică prin sporirea transparenței și a responsabilității. Locația aleasă pentru eveniment a fost Sala mare a Consiliului raional Șoldănești.

La instruire au participat președintele raionului Șoldănești, dl Nicolae Mîndru, agenții publici din cadrul subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional, conducători de direcții și reprezentanți  ai sectorului asociativ.

Subiectele discutate în cadrul instruirii au prezentat un interes sporit și au trezit polemici aprinse. În special au fost exprimate opinii privind complexitatea atingerii indicatorilor progres incluși în raportul de implementare a acțiunilor anticorupție. Formatorul în cadrul acestei sesiuni, dna Sanda Sandu a discutat cu participanții despre tipurile de cadouri admisibile și inadmisibile, valoarea cadourilor admisibile, evaluarea acestora și soarta ulterioară evaluării.

Un subiect extrem de sensibil discutat a fost și cel al achizițiilor publice. Polemici contradictorii a trezit subiectul achizițiilor publice în domeniul educației. Participanții la instruire au discutat împreună cu formatorul acestei runde, dna Ala Revenco, despre actele normative ce reglementează domeniul, procedurile de achiziții publice, transparența achizițiilor publice. U fot aduse bune practici de preluat, dar și exemple de practici necesare a fi evitate în realizarea achizițiilor din banii publici, precum și despre răspunderea care survine în urma fraudării procedurilor de achiziții publice. La fel, participanții au adresat formatorului întrebări concrete pe anumite situații dificile cu care s-au confruntat.

La finalul, discuției participanții la instruire au mulțumit formatorilor pentru subiectele abordate, actualitatea și importanța acestora, iar formatorii au mulțumit participanților pentru interesul manifestat și pentru calitatea dialogului produs.

Este de menționat, că evenimentul s-a realizat cu respectarea tuturor măsurilor de protecție anti-COVID-19, participanții au purtat măști, au dezinfectat mâinile și suprafețele, dar și au menținut distanța fizică recomandată.

Evenimentul face parte din proiectul ”Integritate, monitorizare, responsabilizare și intoleranță la corupție”, parte a proiectului „Angajament civic pentru o guvernare locală mai bună”realizat  cu sprijinul financiar acordat de Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova şi Secretariatul Transparency International (programul granturi mici al Transparency International – Moldova).

La 15 septembrie 2020, AO ADR ”Habitat” a desfășurat o altă instruire la subiectul ”Prevenirea corupției în sectorul public prin promovarea integrității și utilizarea responsabilă a banilor publici”, aceasta fiind organizată în incinta Bibliotecii din orașul Criuleni.

Scopul instruirii a fost contribuția la consolidarea climatului de integritate publică prin sporirea transparenței și a responsabilității.

La instruire au participat: dl Ion Simon, responsabilul de elaborarea raportului de monitorizarea a implementării acțiunilor anticorupție în raionul Criuleni, reprezentanți ai sectorului asociativ,  membri activi ai societății și tineri preocupați de domeniul integrității și al achizițiilor publice.

Subiectele discutate în cadrul primei runde instruirii au vizat integritatea în sectorul public. În special, formatoarea, dna Sanda Sandu, expert în politici de integritate s-a referit la cadrul legislativ din domeniul integrității, politicile publice menite să consolideze climatul de integritate publică, entitățile responsabile și cu atribuții în domeniul asigurării integrității în domeniile public, privat și cel politic. Un subiect discutat în special a fost regimul juridic al cadourilor: cadourile admisibile și cele inadmisibile, estimarea cadourilor și destinul acestora.

În cea de-a două parte au fost dezbătute subiecte sensibile, deoarece se refereau la domeniul achizițiilor publice în sectorul educației: legislația națională în domeniu, entitățile responsabile și răspunderea pentru fraudarea achizițiilor din bani publici. La exercițiul practic, a fost discutate modalitatea de căutare a achizițiilor publice pe care le efectuează Consiliul raional Criuleni și nivelul de transparență al acestora. Întrucât în sală au fost prezenți reprezentanți ai asociațiilor de părinți, formatoare, dna Ala Revenco, expert în achiziții publice, a fost abordată cu diverse întrebări și situații din viață cu care s-au confruntat. Tinerii prezenți la eveniment au fost interesați în special de fenomenul colectării și al contracarării taxelor ilegale din educație. Acestea au manifestat interes sporit pentru subiect și au solicitat contactele pentru a apela pentru ulterioare consultații.

La finalul, discuției participanții la instruire au mulțumit formatorilor pentru subiectele abordate, actualitatea și importanța acestora, iar formatorii au mulțumit participanților pentru interesul manifestat.

Evenimentul face parte din proiectul ”Integritate, monitorizare, responsabilizare și intoleranță la corupție”, parte a proiectului „Angajament civic pentru o guvernare locală mai bună”realizat  cu sprijinul financiar acordat de Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova şi Secretariatul Transparency International (programul granturi mici al Transparency International – Moldova).