Proiecte implementate

 • Apa curată-izvorul vieţii – implementat in parteneriat cu APL si Centrul de Medicină Preventivă din judeţul Orhei;
 • Rezervaţiei peisagistice Saharna-extindere şi reconstrucţie – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
 • Orheiul turistic – implementat in parteneriat cu Consiliul Judeţean Orhei si APL din zonele cu potenţial turistic;
 • Agenda verde: “Saharna curată” – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
 • Un parteneriat sinergetic pentru Ecoturism şi  conservarea naturii – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina,   Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti;
 • Viitorul-fără poluanţi organici persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raioanele Rezina şi  Şoldăneşti;
 • Turismul rural, agroturismul şi ecoturismul -instrumente eficiente şi accesibile pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural – implementat in parteneriat  cu ONG – uri din Polonia, Ucraina, Romania, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului şi APL din raioanele Rezina,   Orhei, Şoldăneşti şi Floreşti ;
 • Monitorizarea biologică a rîuleţului Saharna – implementat in parteneriat cu primăria Saharna şi Manăstirea Sfânta Treime in Saharna;
 • Proiectul Internaţional de eliminare a Poluanţilor Organici Persistenţi (POPs) – implementat in parteneriat APL din raionul Rezina;
 • Instruire şi acces la informaţie pentru tinerii din mediul rural;
 • Centrul pentru acces la informaţie şi dezvoltare  durabilă rurală „Habitat”;
 • Agricultori competenţi şi servicii durabile de susţinere a afacerilor – implementat in parteneriat  cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
 • Exploataţii legumicole eficiente – implementat in parteneriat  cu comunitatea de business agricol din localităţile raionului Rezina;
 • Apicultura – o afacere de succes pentru spaţiul rural;
 • Creşterea iepurilor–ocupaţie deosebit de profitabilă;
 • Servicii pensiune turistică şi agroturistică, o afacere cu piaţa în plină creştere – implementat in parteneriat  cu Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turistică al Ministerului Culturii şi Turismului;
 • Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice în sistem ecologic;
 • Dezvoltarea capacităţilor resurselor umane prin formare profesională;
 • Locuri de muncă, artă şi dezvoltare comunitară dintr-un boţ de lut;
 • Poziţionarea pe pieţe avantajoase prin intermediul tehnologiilor de E-marketing şi altor mecanisme eficiente de promovare;
 • Asistenţă şi formare profesională – în vederea iniţierii, dezvoltării şi asigurării durabilităţii afacerilor de turism în spaţiul rural;
 • Ascultă şi ia aminte, absenţii nu au niciodată dreptate – implementat in parteneriat  cu APL din raioanele Rezina şi Şoldăneşti;
 • Participare, implicare şi democraţie în viaţa comunitară prin lumea lui „E”;
 • Sistem fiscal transparent – se implementează în parteneriat cu Inspectoratul Principal de Stat din Republica Moldova şi Inspectoratele Fiscale de Stat pe raioanele Rezina, Soldăneşti, Teleneşti şi Orhei;
 • Proiectul TACIS: Suport IMM-urilor din zona rurală, ADR „Habitat” a participat în calitate de partener;
 • ADR „Habitat” a participat în cadrul activităţilor proiectului TACIS „Suport pentru organele de implementare a dezvoltării regionale în RM”, ca membru al grupului de planificare strategică regională;
 • ADR „Habitat” in parteneriat cu REC Moldova a implementat proiectul: Dezvoltarea Durabilă – speranţa comunităţilor şi generaţiilor, geografia de implementare  localităţile rurale din Republica Moldova;
 • ATAC (Anticorupție, Transparență și Atitudine față de Calitatea serviciilor publice) la Rezina;
 • Să acționăm pentru utilizarea eficientă a banilor publici;
 • „În sate MAT și calitate” (Monitorizare, Anti-corupție, Transparență și calitatea serviciilor publice).


PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN TRANSNISTRIA:

Sporirea participării cetăţenilor în viaţa publică la nivel local şi regional în Transnistria.

Facilitarea implementării proiectelor de dezvoltare comunitară în şase localităţi din raionul Râbniţa în parteneriat cu APL din localităţile vizate de proiect:

 • Loc de odihnă şi agrement – loc de coeziune comunitară, participare şi implicare pentru toţi;
 • Apă şi sănătate de reţea asigurate;
 • Numai apa de calitate bună sănătate îţi adună;
 • Apa curată – izvor al vieţii şi sănătăţii;
 • Implicare şi participare pentru apă de calitate;
 • Stroieşti – îndemn la miracol


ALTE EXPERIENȚE 

 Calitatea de membru in:

 • Alianţa Anticorupţie;
 • Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova, dislocate în toate raionele republicii si în alte localităţi rurale;
 • Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova ”Agroinform”;
 • Asociaţia Internaţională a ocrotitorilor fluviului Nistru “Ecotiras”;
 • Consiliul Regiunii Centru de Dezvoltare.