Prima Proiecte în implementare

Proiecte în implementare

Proiectul: „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova.”  Regiunea vizată și perioada de implementare: Regiunea Centru de Dezvoltare, iulie 2019 – decembrie 2021. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, AO ADR ”Habitat”, partener regional

Proiectul: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!Regiunea vizată și perioada de implementare: Regiunea Centru de Dezvoltare, satele: Cuizăuca, Țareuca, Mateuți, Cobâlea, Cotiujenii Mari și Climăuții de Jos, noiembrie 2019 – octombrie 2020

Proiectul: Fii schimbarea: cetățeni împuterniciți – comunități durabile! de implementare Regiunea vizată și perioada de implementare: Regiunea Centru de Dezvoltare, mai 2019 – iunie 2021. Proiectul este implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), în calitate de partener principal, AO ADR ”Habitat”, partener regional

Titlul proiectului ”Integritate, monitorizare, responsabilizare și intoleranță la corupție”
Finanțator Transparency International – Moldova ”Angajament civic pentru o administrare locală mai bună”, cu sprijinul financiar acordat de Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova şi Secretariatul Transparency International (programul granturi mici al Transparency International – Moldova).
Perioada de implementare 15 mai 2020 – 15 noiembrie 2020
Aria de implementare

Raionul Șoldănești

Raionul Criuleni

Beneficiarii proiectului

 Locuitorii din raioanele Șoldănești și Criuleni;

2. Administrațiile publice locale de nivelul II, din raioanele Șoldăneștti și Criuleni;

3. ONG-le locale din raioanele Șoldăneștti și Criuleni.

Scopul proiectului

Contribuirea la sporirea transparenței implementării politicii privind registrul cadourilor și a achizițiilor publice.

 

Obiectivele proiectului:

 

Obiectiv specific 1:

Sporirea transparenței în achizițiile publice din 2 raioane: Șoldănești și Criuleni, pe parcursul a 6 luni;

Obiectiv specific 2:

Responsabilizarea funcționarilor din raioanele Șoldănești și Criuleni în respectarea regimului juridic al cadourilor, în perioada de realizare a proiectului;

Obiectiv specific 3:

Sensibilizarea publicului larg privind intoleranța la acte de corupție și lipsei de transparență a banilor publici, în perioada de realizare a proiectului.

Activitățile proiectului

1.1. Monitorizarea bugetului public alocat pentru întreținerea instituțiilor preșcolare și preuniversitare;

1.2. Monitorizarea procedurilor de achiziții publice în instituțiile preșcolare și preuniversitare, prin intermediul paginilor web ale domeniului

1.3. Vizite test și verificări a executării contractelor atribuite la instituțiile vizate în procedurile de achiziții publice, monitorizarea  dosarelor și calității efectuării lucrărilor, serviciilor.

 

2.1. Monitorizarea registrului cadourilor la corectitudinea și veridicitatea completării registrelor în Consiliile Raionale Șoldănești și Criuleni;

2.2. Examinarea datelor din registrul cadourilor cu informația privind deplasările de serviciu în străinătate a funcționarilor publici din Consiliile Raionale Șoldănești și Criuleni;

2.3. Depunerea sesizărilor la organe abilitate în privința abaterilor depistate.

 

3.1. Instruirea ONG-urilor locale privind procedurile de monitorizare a registrelor cadourilor și a achizițiilor publice în raioanele Criuleni și Șoldănești; – 4 instruiri

3.2. Publicarea a 4 articole în ziarele locale: 2 articole în presa locală din rn Criuleni și 2 în rn Șoldănești, cu privire la intoleranța la acte de corupție și lipsei de transparență a banilor public;

3.3. Plasarea articolelor publicate în ziarele locale pe pagina  Facebook AO ADR ”Habitat”

 

Rezultatele țintite

1.1. Raport de monitorizare a bugetului public alocat pentru întreținerea instituțiilor preșcolare și preuniversitare din centrele raioanele Șoldănești și Criuleni;

1.2. Raport de monitorizare a achizițiilor publice în instituțiile preșcolare și preuniversitare din centrele raioanele Șoldănești și Criuleni.

 

2.1. Raport de monitorizare a registrului cadourilor și a deplasărilor de serviciu a funcționarilor publici din Consiliile Raionale Șoldănești și Criuleni;

2.2. Sesizări depuse la organele abilitate în privința abaterilor depistate.

 

3.1. Cetățenii din raioanele Șoldănești și Criuleni conștienți de importanța implicării lor în actul de guvernare la nivel local – registrul cadourilor; 2 instruiri

3.2. Cetățenii din raioanele Șoldănești și Criuleni conștienți privind intoleranța la acte de corupție și lipsei de transparență a banilor publici; – 2 instruiri

3.3. 4 articole publicate în ziarele locale din raioanele Șoldănești și Criuleni;

4 articole publicate în ziarele locale din raioanele Șoldănești și Criuleni plasate pe pagina Facebook AO ADR ”Habitat”

 

Echipa de implementare Echipa Asociației Obștești ADR ”HABITAT”
Pagina web a fost creată cu susținerea financiară a UE. UE nu poartă răspunderea pentru corectitudinea datelor, ori pentru funcționarea website-ului.