Proiectul „Bugetul Meu” în acțiune.

97

La 25 octombrie 2020, la Telenști în sala de conferințe a Bibliotecii Publice V. Alexandri, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul celei de 3-ea instruire tematice au fost:

Planul de acțiuni BP pentru CL Telenești; Planul de acțiuni BP pentru APL Telenești; Pregătirea audierilor publice cu privire la proiectul de buget 2021 al primăriei orașului Telenești; Dezbateri cu participanții la subiectele instruirii; Întrebări, sugestii, concluzii.

Subiectele au fost prezeentate de: Valeriu Rusu, formator, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, și asistența dnei Tatiana Savva, consultant Expert Grup, și  dnlui Alexandru Fală consultant Expert Grup.

Dl. Rusu a menționat : Elaborarea şi adoptarea bugetului  orașului  este un proces complex cu mai multe etape, în care sunt implicaţi mai mulţi actori locali. Proiectul de decizie privind bugetul  local  reprezintă rezultatul muncii mai multor persoane cu funcţii de răspundere, dar şi a aleşilor locali. În acelaşi timp, în virtutea importanţei sale majore pentru comunitate, bugetul  urmează a fi discutat, la diferite etape ale elaborării acestuia, şi cu reprezentanţii grupurilor de interese, asociaţiilor cetăţenilor.

A intervenit dna Cristina Casian contabil la primărie,  care a menționat că  propunerile bugetului pe compartimente au fost înaintate de către șefii   serviciilor din teritoriul orașului, care la rândul său au fost discutate la nivel de aparatul fiecăruia, cu discuții pe fiecare  aliniat în parte, atât partea de venituri, cât și partea de cheltuieli.

Perceptorul fiscal din primărie dna Rusu Olesea a menționat că la nivel de aparatul primăriei și serviciile primăriei este o conlucrare destul de fructuoasă, deaceia și foarte multe  proiecte se implementează la nivel de oraș.

Cei 26 participanți la eveniment  au fost interesați de subiectele instruirii.

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.