Proiectul „Bugetul Meu” în implementare.

251

La 5 și 6 octombrie 2020, în sala de conferințe a Palatului de Cultură  la Rezina, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul celei de 5-ea instruire tematice au fost:

  • Analiza resurselor localității (elaborare hartă resurse locale), identificarea dimensiunilor de colaborare/parteneriat cu părțile cointeresate în baza intereselor comune ale bugetării participative;
  • Analiza localității prin prisma intereselor părților cointeresate: schimbări dorite și resurse disponibile. Grupurile de bază ale părților cointeresate R. Edward Freeman;
  • 10 dimensiuni de bază ale proiectelor ce țin de BP, în rezonanță și sinergie ale părților cointeresate și integrarea în cerințele agregate ale proiectului: ”Informează, Abiliteazăși Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”;
  • Analiza părților cointeresate în coordonatele importanței și complexității lor, pentru principiile bugetării participative; Factorii de influență asupra părților cointeresate; Matricea dorințelor strategice ale părților cointeresate. Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Instruirea din 5 octombrie 2020, a coincis cu Ziua Profesorului, care este destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice. Cu acest prilej echipa proiectului a exprimat  recunoștințe, aprecieri înalte, urări de bine și sănătate tuturor dascălilor înțelepciunii, membri ai Coaliției Locale pentru Bugetare Participatvă, dăruindu-le  câte un buchet de flori, iar colaboratorii Palatului de Cultură le-a mângâiat sufletul și inima cu un cântec. Ziua Profesorului este nu doar un motiv de mândrie și de fericire, ci și unul în care să ne amintim cu toții cu mult drag de dascălii care, prin contribuția lor, ne-au ajutat să devenim oamenii de astăzi.

În cadrul sesiunii de dezbateri ce ține de experiența participanților în: Analiza resurselor localității; Analiza localității prin prisma intereselor părților cointeresate în realizarea proiectelor ce țin de bugetarea participativă, în orașul Rezina cei 30 participanți  au fost foarte activi s-au implicat și au participat pe tot parcusul acestei proceduri, s-au referit la proiecte de ordin social, economic, dar mai ales au fost abordate chestii ce țin de managementul părților cointeresate în anumite situații mai dificile ale bugetării participative. Au fost abordate un șir de probleme ce țin de amenajarea și extinderea pieții din oraș. A fost menționată și problema ce ține de amenajarea unei parcări pentru automobile în apropierea pieții.

 Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.