Proiectul: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”, în IMPLEMENTARE.

62

Membrii AO ”Cuizăuca de Lux”din satul Cuizăuca raionul Rezina, au fost instruiți în cadrul proiectului: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”.
În cadrul primului bloc de instruiri au fost abordate subiecte importante pentru o bună guvernare și dezvoltare durabilă integrată la nivel local:
• Democrația reprezentativă și participativă, paradigmă/model pentru o bună guvernare locală transparentă, integră și fără corupție;
• ISO 37001/2016 – sisteme de management anti-mita;
• Consultările și dezbaterile publice model eficace, eficient și participativ de rezolvare a problemelor într-o localitate/comună;
• Dezvoltarea Durabilă Inteligentă, Integrată și Participativă a localităților – o Responsabilitate a Fiecăruia, pentru ca Viața să Trăiască.
• Modelul de management ecologic;
• Modelul de management al calității serviciilor publice;
• Modelul de management al satisfacerii sociale.

Aceste teme au fost prezentate de expertul și formatorul: Valeriu RUSU, director executiv AO ADR ”Habitat”
Participanții la instruire au conștientizat că atingerea obiectivelor Dezvoltării Durabile ține de voința fiecărui cetățean de a acționa în folosul satului. Toți participanții au menționat că numai realizarea în practică a strategiei care a fost elaborată cu implicarea și participarea cetățenilor vor putea fi atinse toate obiectivele din Agenda 2030 atât de necesare pentru sat. Primarul satului dl Ion Țurcan a adus aprecieri și recunoștințe colaborării cu AO ADR ”Habitat” și a menționat că strategia satului elaborată în cadrul acestui proiect este foarte necesară pentru dezvoltarea satului Cuizăuca. Dl primar pe această cale a mulțumit și a apreciat importanța programului: Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. În cadrul acestui eveniment a fost simțit și un aliaj durabil dintre generații.
Echipa AO ADR ”Habitat”, este motivată și ambițioasă de a atinge rezultate la nivelul excelenței în cadrul proiectului, pentru că sunt apreciate de beneficiari, iar membrii echipei se simt utili, oare aceasta este cea mai mare satisfacție când acțiunile noastre aduc situații dorite de beneficiari.
Urmează încă trei blocuri de instruiri, care sunt axate pe subiecte tot mai practice și necesare pentru Dezvoltarea Durabilă Integrată a Localităților vizate de proiect.