Proiectul: ”Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”, la finalul ACȚIUNILOR.

125

În ziua de 18 septembrie 2020,  în comuna Climăuții de Jos, raionul Șoldănești, au fost realizate consultări publice cu privire la Strategia de Dezvoltarea Durabilă Locală Integrată a localităților din comuna Climăuţii de Jos, raionul Şoldăneşti.

Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a comunei Climăuţii de Jos, reprezintă un document complex realizat în cadrul proiectului:Cetățeni pro-activi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!”,  în scopul identificării resurselor şi oportunităţilor de dezvoltare durabilă, conform instrumentelor participative având drept obiectiv asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând, în acelaşi timp, resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare.

Primarul comunei dl Sergiu Melnic a prezentat publicului strategia pe capitole, Adresarea Consiliului Local, şi a primăriei comunei Climăuţii de Jos, către locuitori, viziunea, misiunea, valorile primăriei comunei Climăuţii de Jos şi sistemul de valori pentru funcţia primar de Climăuţii de Jos.

Toți participanții la consultările publice au menționat despre importanța realizării strategiei pentru toate generațiile, prezente și viitoare. Chiar în ziua consultărilor publice în comună era în realizare un obiectiv al strategiei ce ține de infrastructură, cu suportul UE și a contribuției primăriei, în localitățile comunei se construiesc drumuri, oare căile de acces moderne sunt arterele sangvine ale așezărilor umane pentu dezvoltarea economică, și asigurarea confortului social pentru cetățeni.

Primarul comunei dnl Sergiu Melnic, membrii ONG-lor locale, agenții economici și cetățenii au apreciat necesitaea proiectului pentru localități, și au venit cu sincere recunoștințe finanțatorilor, și AO ADR ”Habitat”. Toți cei prezenți la eveniment au menționat despre importanța dezvoltării localității în plină rezonanță cu ceințele ecologice, principiile Dezvoltării Durabile Integrate și cu cele 17 obiective transversale și interdependente din agenda 2030, pe care este axată și strategia comunei Climăuții de Jos. 

La final strategia comunei a fost supusă votului, care a fost susținută unanim de cetățeni.

Urmează adoptarea strategiei de către Consiliul Local al comunei Climăuţii de Jos și transpunerea ei în realitate în localitățile din raza primăriei.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety