Proiectul ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, în implementare.

109

La 23 iulie 2020 pentru membrii Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă (CL BP) și echipei primăriei din comuna Pârlița raionul Ungheni, a avut loc o altă instruire generală pe subiectele ce țin de: ”Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale (ATDL)”; ”Modelul de Management Ecologic”; ”Modelul de Management Social” și ”Modelul de Management al Calității”.

La 24 iulie 2020 pentru membrii Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă (CL BP) și echipei primăriei din. Or. Șoldănești a avut loc o instruire generală pe subiectele ce țin de: ”Participarea cetățenilor și ciclul politicii fiscale”  și ”Conceptul de bugetare participativă”. Subiectele au fost prezentate de Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert și formator instruiri în proiectul vizat.

La evenimente, au fost discutate și Planurile de acțiuni BP pentru CL și APL. Dna Tatiana Savva, consultant Expert Grup, a răspuns la toate întrebările participanților, menționând că planurile de acțiuni sunt ambițioase, și cu siguranță se va atinge un trend pozitiv al utilizării resurselor financiare publice, instrument foarte important pentru dezvoltarea durabilă a localităților.

Participanți evenimentelor au fost foarte mulțumiți și satisfăcuți de instruiri. Sau implicat activ în discuții menționând că rezultatele ce țin de bugetarea participativă, la care visează primăriile comunei Pârlița din raionul Ungheni și orașului Șoldănești, și CL BP sunt îmbunătățire și performanță continuă. De fapt participanții au dat de înțeles că ambiția și voința pentru îmbunătățire și performanță nu se va opri niciodată, numai astfel poate fi asigurat progresul dezvoltării pe toate dimensiunile, pentru a asigura un grad înalt de confort și calitate al vieții pentru cetățenii din razele de administrare a primăriilor.

Un subiect fundamental a fost abordat de APL și Direcția Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” din comuna Pârlița, asigurarea posibilităților de instruire a tuturor categoriilor sociale de elevi, nu numai în instituția dată, dar în toată țara, în condiții de siguranță și la un nivel înalt de calitate a proceselor de educație și instruire. Oare cea mai eficace și eficientă investiție este educația și buna pregătire a generațiilor tinere, numai prin acest aliaj durabil, dintre generații se poate asigura progresul proceseleor pe toate dimensiunile, atât la nivel local, cât și la nivel național.

Asistența tehnică online prin intermediul platformelor skype și google meet, a fost asigurată de Alexandru Fală consultant pentru Regiunea Centru de dezvoltare de la Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”

Evenimentul a fost organizat de partenerul regional AO ADR ”Habitat”.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.