Raport anual 2019

87
Nu puneţi la îndoială faptul că un mic grup de oameni perseverenţi şi dedicaţi poate schimba lumea. Istoria stă mărturie că aşa este. Margaret Mead, antropolog, 1901-1978

 Raport anual 2019

 AO ADR „Habitat”  este o Asociaţie Obştească, non-profit constituită la 18 decembrie în anul 2001, specializată în prestari de servicii de interes public pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din spaţiul rural al Regiunilor de Dezvoltare din Republica Moldova.

Viziunea, misiunea, obiectivele şi valorile AO ADR “Habitat”

 Viziunea: AO ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STAT CARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT,  O ECONOMIE COMPETITIVĂ, UN MEDIU CURAT ŞI SĂNĂTOS, O COMUNITATE A INFORMAŢIEI, CUNOAŞTERII ŞI CONŞTIINŢEI.

 Misiunea: AO ADR “HABITAT” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR PRIN CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE, DEZVOLTAREA TURISMULUI, AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII, FORMARE  PROFESIONALĂ.

 Obiective generale:         

 1. Contribuire la consolidarea democraţiei participative, prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova.
 2. Contribuire la dezvoltarea, afacerilor mici şi mijlocii, turismului rural, agroturismului, ecoturismului, turismului durabil, la crearea şi diversificarea oportunitatilor pentru afirmarea femeii şi tinerilor în localităţile din spatiul rural.
 3. Contribuire la dezvoltarea competenţelor resurselor umane, prin formare profesională continuă, afirmarea şi consolidarea Paradigmei Informaţiei, Cunoaşterii şi Conştiinţei.
 4. Contribuire la dezvoltarea durabilă integrată a spaţiului rural, şi la promovarea economiei şi tehnologiilor verzi, prin implementarea proiectelor şi organizarea campaniilor de advocacy şi activităţi de lobby.
 5. Contribuire la promovarea standardelor şi ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

 Valorile:

 • devotament şi sinergie pentru realizarea misiunii;
 • orientarea spre performanţă;
 • respectul pentru diversitate;
 • calitate, creativitate, inovaţie, diversitate, perseverenţă, consecutivitate,

                competenţă şi transparenţă în acţiuni;      

 • cultură organizaţională înaltă;
 • echitate, oportunităţi de a lucra în echipă şi sprijin din partea organizaţiei pentru fiecare membru.

Procesul de administrare: Activitatea consiliului poartă un caracter deschis şi respectă toate regulile de procedură, adoptate de Adunarea Generală. Consiliul de Administraţie se întruneşte nu mai rar de o dată pe trimestru, iar anual de cca 8 ori. Din cei 5 membri ai Consiliului, doi sunt antreprenori, membri ai Organizaţiei, ceilalţi prezintă persoane apreciate în comunitatea sa, şi anume: Directorul liceului „Ştefan cel Mare” din Rezina, Directorul adjunct al liceului „Alexandru cel Bun” din or. Rezina şi Directorul General al Centrului Naţional de Pregătire a Cadrelor din Industria Turistică. Adunarea Generală este întrunită anual. La toate adunările şi întrunirile se întocmesc procese verbale, care sunt bine păstrate şi arhivate.

Sunt foarte clar definite şi respectate fişele de post a fiecărui angajat.

Procesul de evaluare a eficacităţii şi eficienţei procesului de management este în dezvoltare. Managementul organizaţiei este eficace din punct de vedere al aspectului formal, toată documentaţia fiind elaborată, păstrată şi respectată la nivelul cel mai serios. Consiliul şi Executivul sunt puncte forte ale Organizaţiei şi prezintă organe importante, pe care se ţine activitatea durabilă a AO ADR ”Habitat”.

În organizaţie există Manualul personalului, care contine:           

            Semnificaţia elelmentelor şi culorilor emblemei

 1. Misiunea, obiectivele, valorile şi viziunea AO ADR „Habitat”
 2. Factorii de performanţă
 • Principiile de Bună practică în funcţionarea AO ADR „Habitat”
 1. Regulamentul de ordine interioară
 2. Personalul şi descrierea responsabilităţilor.
 3. Director
 4. Contabil.
 5. Manager programe Dezvoltare Durabilă şi Turism Durabil, responsabilitate cumulată.
 6. Coordonator programe formare profesională.
 7. Coordonator programe advocacy, lobby şi anticorupţie, responsabilitate cumulată.
 8. Coordonator evenimente și logistică, responsabilitate cumulată.

Procedurile.

 1. Deciziile:

          1.1. Deciziile Consiliului.

          1.2. Deciziile Executivului.

 1. Încurajarea şi retribuirea activităţii executivului.
 2. Procedurile privind personalul
 3. Relaţii dintre Consiliul şi personal.

1.Comunicarea

 • Modificarea regulamentului de ordine interioară.
 • Elementele contractului de muncă.

AO ADR „Habitat” colaboreaza cu Autorităţi Publice, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale ale Republicii Moldova şi din afara ei.

AO ADR ”Habitat”, deţine calitatea de membru în:

 • Alianţa Anticorupţie;
 • Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire “INFONET” din Republica Moldova;
 • Asociaţia Internaţională a ocrotitorilor fluviului Nistru “Ecotiras”

AO ADR ”Habitat”  a fost membru al Consiliului Regiunii de Dezvoltare Centru, pe perioada a trei mandate.

AO ADR “Habitat” implementează proiecte şi desfasoară activităţi sustinute de membri şi beneficiari, căutând să identifice atât problemele specifice spatiului rural cât şi modalităţile de punere în valoare a posibilităţilor pe care le oferă relaţiile de colaborare cu alte organizaţii din ţară şi din afara ei.

 • AO ADR “Habitat” este organizaţia celor care acceptă provocarea succesului.
 • AO ADR “Habitat” oferă beneficii maxime pentru clienţi, voluntari şi parteneri.
 • AO ADR “Habitat” oferă acces imediat la informaţiile necesare beneficiarilor prin intermediul reţelei Internet.
 • AO ADR “Habitat” vă oferă sfaturi concrete şi aplicabile, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea durabilă (ecologice, sociale şi ale businessului mic şi mijlociu);
 • AO ADR “Habitat” oferă soluţii inovatoare care pot uşura activitatea unor întreprinzători sau celor ce vor să inițieze o afacere: instruiri, consultanţă, management şi marketing turism durabil (turism rural, turism social, agroturism, ecoturism, agricultură durabilă şi ecologică).

Personalul AO ADR „Habitat” a participat la variate programe de formare profesionala si management de proiecte:

 • politici de dezvoltare locală şi dezvoltare regională;
 • programe de dezvoltare ale Uniunii Europene aplicabile în Republica Moldova; marketing regional, comercial şi social;
 • relaţii publice şi comunicare; managementul organizaţiilor neguvernamentale; managementul activităţilor de turism în spaţiul rural;
 • managementul afacerilor;
 • managementul calităţii totale;
 • construirea comunităţilor democratice; advocacy şi loby;
 • planificare strategică şi strategii corporative;
 • management de proiect;
 • leadership.

 Bugetul mediu anual al AO ADR „Habitat” constituie cca 512.705 lei.

Dovadă servesc bugetele AO ADR „Habitat”  pentru un șir de ani după cum urmează:

2014 – 1.217.777 lei; 2015 – 711.400 lei; 2016 – 435.741 lei; 2017 – 187.634 lei; 2018 – 10.976 lei; 2019 – 311.576 lei; 2020 – 1.251.737 lei.

 În 2019 AO ADR ”Habitat” a dezvoltat următoarele activități:

♣ Implementarea proiectului: Cetățeni proactivi, angajament civic fortificat – societate civilă puternică!

 Bugetul proiectului – 30 000 euro

Contribuirea la fortificarea angajamentului civic și dezvoltarea organizațiilor societății civile de nivel local în Regiunea de Dezvoltare Centru

Os1. Iinstruirea OSC-urilor locale din  raioanele Rezina, Șoldănești,  ale Regiunii de Dezvoltare Centru în monitorizarea și promovarea procesului de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, într-o perioadă de 3 luni;

Os2. Promovarea democrației participative, a drepturilor omului, statului de drept și a nediscriminării în toate sectoarele vieții publice în localitățile raioanelor Rezina, Șoldănești, în perioadă de  implementare și după finalizarea proiectului;

Os3. Sporirea nivelului de implicare a OSC-urilor de nivel local în dezvoltarea strategică și sustenabilă pe termen mediu și lung a comunităților raioanelor Rezina, Șoldănești, în perioadă de  implementare și după finalizarea proiectului;

Os4. Monitorizarea politicilor publice, a eficienței și eficacității utilizării fondurilor și proprietății publice, a proceselor de bugetare la nivel local, achizițiilor publice, calității serviciilor publice, protecției mediului în comunitățile locale din  raioanele Rezina, Șoldănești, în perioadă de  implementare și după finalizarea proiectului;

Os5. Instruirea și ghidarea organizațiilor civile de nivel local din raioanele Rezina, Șoldănești, în managementul de proiect, guvernanța internă și formularea domeniului lor de activitate, în procesele de monitorizare și evaluare, în perioadă de  implementare a proiectului.

 Proiectul a fost implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Fundația KAS (Germania) și Dezvolt MD

♣ Implementarea proiectului: „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. „Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu IPRE, Fundația KAS și Centrul pentru Studii Est-Europene din Lituania.

Bugetul proiectului – 59.997,65 euro

AO ADR ”Habitat” a promovat conceptul de bugetare participativă la nivel local, contribuind la implementarea activităților în vederea realizării obiectivelor proiectului. Toate activitățile au implementate în plină sinergie, sincronizare și participare cu echipa centrală de proiect depășind rezultatele programate.

Proiectul a fost implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Fundația KAS (Germania). 

 ♣ Implementarea proiectului: Fii schimbarea: cetățeni împuterniciți – comunități durabile! (Be the change: empowered citizens – sustainable communities!)

 Targeted region and implementation period: Development Region Center

 May 2019 – June 2021

 Buget 999.972,00 euro

 1. General and specific objectives of the project

General objective: To contribute to a more participatory, transparent, and accountable decision-making process, particularly at local level, through increased civil society involvement in watchdog and budget related activities as well as promotion of sustainable development principles and EU values.

Specific objective:

S.Oc. Strengthen the capacities of 30 local NGOs and empower 30 communities from Development Region Center, to hold authorities accountable for their actions and become active players in the local and national decision-making processes.

Intermediary objectives:

iOc1. Fortify the capacities of at least 30 local NGOs and newly created grassroots organizations with regard to their internal governance and organizational management, as well as their ability to efficiently conduct watchdog related activities, monitor public policy development and implementation as well as educate and mobilize citizens around local critical issues.

iOc2. Increase the number of active civil society actors at the local level in the Development Region Center, by establishing Local Transformation Groups, capacitating and empowering them, and encourage to register as a non-profit organization.  

iOc3. Support the implementation of at least 30 projects by local NGOs and emerging grassroots organizations, by providing them small, medium and larger grants for activities leading to improved transparency and accountability of local decision making, efficient and sustainable public services, and effective public procurement.

iOc4. Facilitate the development of a Regional Civil Society Dialogue and Advocacy Platform to act as interface between civil society organizations, as well as between the civil society, Local Public Authorities and business community in order to increase the representative structuring of the civil society and its efficiency in advocacy activities and policy promotion.

 Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala