О нас

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) „Habitat” este o Asociaţie Obştească, non-profit constituită la 18 decembrie în anul 2001, specializată în prestari de servicii de interes public pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din spaţiul rural al regiunii bazinului fluviului Nistru.

ADR „Habitat” colaboreaza cu Autorităţi Publice, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale ale Republicii Moldova şi din afara ei.

ADR ”Habitat”, deţine calitatea de membru în:

 • Alianţa Anticorupţie;
 • Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire “INFONET” din Republica Moldova;
 • Asociaţia Internaţională a ocrotitorilor fluviului Nistru “Ecotiras”
 • Consiliul de Dezvoltare al Regiunii Centru

ADR “Habitat” implementează proiecte şi desfasoară activităţi sustinute de membri şi beneficiari, căutând să identifice atât problemele specifice spatiului rural cât şi modalităţile de punere în valoare a posibilităţilor pe care le oferă relaţiile de colaborare cu alte organizaţii din ţară şi din afara ei.

 • ADR “Habitat” este organizaţia celor care acceptă provocarea succesului.
 • ADR “Habitat” oferă beneficii maxime pentru clienţi, voluntari şi parteneri.
 • ADR “Habitat” oferă acces imediat la informaţiile necesare beneficiarilor prin intermediul reţelei Internet.
 • ADR “Habitat” vă oferă sfaturi concrete şi aplicabile, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea durabilă (ecologice, sociale şi ale businessului mic şi mijlociu);
 • ADR “Habitat” oferă soluţii inovatoare care pot uşura activitatea unor întreprinzători sau celor ce vor să constituie o afacere: cursuri de utilizare a calculatorului şi cursuri de limbi străine; oportunităţi de afaceri pe Internet; instruiri, consultanţă, management şi marketing (turism rural, turism social, agroturism, ecoturism, agricultură durabilă şi ecologică).

Personalul ADR „Habitat” a participat la variate programe de formare profesionala si management de proiecte:

 • politici de dezvoltare locală şi dezvoltare regională;
 • programe de dezvoltare ale Uniunii Europene aplicabile în Republica Moldova; marketing regional, comercial şi social;
 • relaţii publice şi comunicare; managementul organizaţiilor neguvernamentale; managementul activităţilor de turism în spaţiul rural;
 • managementul afacerilor;
 • managementul calităţii totale;
 • construirea comunităţilor democratice; advocacy şi loby;
 • planificare strategică şi strategii corporative;
 • management de proiect;
 • leadership.