Să munceşti motivat cu dragoste, înseamnă să faci toate lucrurile foarte bine și să realizezi proiecte de suflet

113

Cronologicul vizitelor de studiu și secvențe de la vizitele de studiu, în ordinea succesiunii în timp

În perioada 14-15 martie 2023 expertul AO ADR ”Habitat”, dnl Victor Koroli a realizat  ședințe individuale cu fiecare organizație din raionul Glodeni:

Asociația Obștească „Solidarii Neamului” (Glodeni)
Asociația Obștească „Neemia” (Cobani)
Asociația Obștească „Terra-Gold” (Glodeni)
Asociația Obștească Asociația Băștinașilor „Ciuciulea-Vatra de Dor”
Asociația Obștească „Centrul Comunitar din Balatina”

Subiecte de interes solicitate de beneficiari în cadrul ședințelor:  consultanță pe organizarea și desfășurarea logistică a evenimentelor; management de proiect; aspecte financiar-bancare; evaluarea necesităților de instruire; lecții învățate; probleme și provocări; etc.

Dnl Victor Koroli a ținut un discurs în fața pedagogilor și directorilor de instituții din raionul Glodeni (în cadrul unui eveniment organizat de Serviciul de Asistență Psihopedagogică din Glodeni).

Pe 15.03.2023 dnl Victor Koroli a participat la ședința Consiliului Comunal Balatina în cadrul căreia fost aprobat regulamentul de Bugetare Participativă („Bugetul Inițiativelor Comunitare”).

La 27.03.2023 directorul proiectului: „Asigurarea guvernarii participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE”, dnl Valeriu Rusu în cadrul vizetei de studiu a avut întâlniri cu ONG-le din localitățile raionului Râșcani: AO „Speranța” din Borosenii Noi, AO „Inovare pentru generații” din Corlăteni, AO „Perspectiva satului” din Vasileuți, AO a Femeilor „Speranța Mihăileni” din Mihăileni.

În cadrul întâlnirilor au fost abordate subiecte ce țin de Bugetarea Participativă și Responsabilitatea Socială, precum și despre activitățile realizate și planificate spre realizare în timpul apropiat.

În data de 7 aprilie 2023, experta AO ADR „Habitat” dna Carolina Ungureanu s-a întâlnit cu reprezentanții AO „BASTINA” și AO „DOR DE RISCANI”, care implementează în parteneriat proiectul „Consolidarea capacităților organizaționale și tehnice în monitorizarea guvernării locale în raionul Rîșcani”. Organizațiile sunt beneficiare în cadrul proiectului: EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, implementat de organizația neguvernamentală cehă People in Need, Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Proiectul are scopul de a îmbunătăți responsabilitatea socială la nivel local și a crea mecanisme de cooperare durabilă între autoritățile publice locale din țara noastră și organizațiile societății civile pentru a răspunde prompt nevoilor din comunitate.

AO „Bastina” si AO „Dor de Râșcani” au avut posibilitatea să discute cu experta AO ADR „Habitat” despre aspecte în ceea ce privește consolidarea capacităților interne a organizațiilor, modalități de bună implementare și raportare a implementării proiectului, procedurile de achiziție a finanțatorului în cadrul proiectului respectiv. De asemenea o atenție deosebită a fost atrasă beneficiarilor, rezultatelor calitative și a impactului care se dorește a fi atins în cadrul acestui proiect.

 Urmează realizarea vizitei de studiu la ONG-le din raionul Fălești

CONCLUZII. Toți împreună, în plină sinergie, LUCRĂM CU OAMENI ȘI PENTRU OAMENI, contribuind la realizarea celor mai îndrăznețe visuri și scopuri, dezvoltăm cu drag localitățile de baștină  un rol deosebit  în dezvoltarea localităților din spațiul rural al RM îl au ONG-le locale în parteneriat cu actorii locali.

Aceste vizite de studiu au fost realizate în cadrul proiectului: „Asigurarea guvernarii participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE”.

http://europa.eu

https://ec.europa.eu/international- partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.p 

EU4Accountability

People in Need

AO ADR „Habitat”