UE// Atitudine pro activă, îndrăzneaţă, de mare responsabilitate și acțiune pentru transformarea localităților Jora de Mijloc și Jora de Jos în așezări umane eco-verzi și dezvoltate durabil pentru generații.

216

La 16 august 2021, în satele Jora de Mijloc și Jora de Jos raionul Orhei femei pro active au constituit două Centre Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestor structuri, foarte necesare pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă localitațile astăzi.

Această atitudine a femeilor din aceste localități este determinată de faptul, că femeile au un comportament mai înclinat spre responsabilitatea socială, iar lipsa confortului, derterminat de serviciile comunale publice, are un impact deosebit de negativ asupra rolului de mamă al femeii, pentru că  statutul social al femeilor are triple consecinţe benefice: atât creşterea confortului şi bunăstării familiei sale, nivelului de trai, cât şi reducerea gradului de sărăcie din comună.

„Abilitarea femeilor, egalitatea între femei şi bărbaţi sunt premise pentru realizarea securităţii tuturor oamenilor în domeniul politic, social, economic, cultural şi mediului inconjurător”, această afirmaţie din Platforma de Acţiuni de la Beijing, a Conferinţei a IV-a Mondială, cu privire la Femei din Beijing, din 4 – 15 septembrie 1995, vorbeşte despre rolul important al femeilor în transformarea localităților Jora de Mijloc și Jora de Jos în așezări umane eco-verzi și dezvoltate durabil pentru generații, dar şi despre faptul,  că femeile vor deveni motorul cel mai puternic în reluarea creşterii economice şi dezvoltării durabile mondiale.

 După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, au fost identificate problemele mai dureroase cu care se confruntă cetățenii astăzi. Aceste probleme sunt:

  • lipsa rețelei de canalizare (în localitate există parțial apeduct);
  • Utilizarea surselor alternative de energie cu impact minim asupra mediului ambiant (au fost identificate care surse de energie alternativă sunt cele mai eficiente și adecvate pentru localitățile comunei);
  • Lipsa unor structuri de agrement și întremare/restabilire a sănătății pentru toate categoriile sociale (copii, adulți și bătrâni, pentru copii este deja amenajată dar va fi extinsă prin amenajarea structurii ce ține de educația ecologică), etc (care cu succes vor fi utilizate de vizitatori și turiști, oare aceste localități sunt înzestrate cu resurse naturale deosebite, produse alimentare ecologice și resurse antropice în localitățile comunei există tradiții, obiceiuri, sărbători locale și produse tradiționale, prin care dăinuesc cetățenii);

 Dl Valeriu Rusu a prezentat subiectele din agenda evenimentului:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
  • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și monitorizarea serviciilor publice.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii publice de calitate.
  • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
  • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentelor CCTL, Constituire CCTL, alegere președinți, vice președinți și secretari CCTL.

Un scop foarte ambițios la care sau referit membrii CCTL-lor constituite constă în formarea unei atitudini comunitară grijulie faţă de natură și întronarea bunelor practici de Eco-Management Inteligent, Integrat și Participativ a bazinului fluviului Nistru, pe tot segmentul riveran comunei Jora de Mijloc,  pentru ca Viața să Trăiască în Habitatele nistrene. 

După eveniment, impreună cu  președinții CCTL-lor: Andrieș Eugenia Jora de Mijloc și Petrenco Eduard Jora de Jos am mers la Nistru, pentru un studiu preventiv ce ține  întronarea bunelor practici de Eco-Management Inteligent, Integrat și Participativ a bazinului fluviului Nistru, pe tot segmentul riveran comunei Jora de Mijloc,  pentru ca Viața să Trăiască în Habitatele nistrene

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala