UE// Atitudine pro acivă, mare responsabilitate și eforturi sinergetice pentru transformarea localităților din comuna Pelivan, în așezări umane dezvoltate durabil în plină rezonanță cu principiile Agendei 2030

223

La 8 septembrie 2021, în comuna Pelivan raionul Orhei sa constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și a fost aleasă conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea comunei în plină rezonanță cu principiile  Agendei 2030.

În cuvântul său de salut dl Veaceslav Zaporojan, primarul comunei Pelivan a apreciat foarte mult constituirea CCTL, menționând că localitățile comunei se confruntă cu multe probleme. În continuare dl Veaceslav Zaporojan, primarul comunei Pelivan a menționat importanța CCTL, ca un instrument pentru o guvernare de tip nou a secolulului 21, bazată pe calitatea actului de guvernare în comună şi orientată spre cetăţean.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, au fost identificate problemele mai dureroase cu care se confruntă cetățenii astăzi. Aceste probleme sunt:

  • Curățirea lacului și tranformarea lui într-o structură de agrement. (După eveniment am mers la lac și am văzut că structuri de agrement și întremare/restabilire a sănătății pentru toate categoriile sociale sunt deja amenajate. Va fi amenajată o structură ce ține de educația ecologică a copiilor și cetățenilor, nemijlocit pe malul lacului). Aceste structuri cu succes vor fi utilizate de vizitatori și turiști, oare localitățile comunei Pelivan sunt înzestrate cu resurse naturale deosebite, produse alimentare ecologice și resurse antropice. În localitățile comunei există tradiții, obiceiuri, sărbători locale și produse tradiționale, prin care dăinuesc cetățenii);
  • Lipsa sistemelor moderne de alimentare cu apă potabilă și de epurare a apei uzate;
  • Căile de acces spre localitățile comunei necesită reparație capitală. În unele mahalale din localitățile comunei căile de acces necestă amenajare și reparație la cerințele standarelor domeniului de referință;
  • Lipsa locurilor de muncă. (În localitățile comunei există clădiri în care pot fi amenajate structuri de procesare a materiei prime din agricultură. Astfel vor fi create locuri de muncă bine plătite și motivarea forței apte de muncă să lucreze în satele comunei. Asemenea oportunități de finanțare/granturi există în progamele donatorilor din RM)

În continuare dl Valeriu Rusu a prezentat subiectele din agenda evenimentului:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
  • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și monitorizarea serviciilor publice.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii publice de calitate.
  • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
  • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În conformitate cu agenda evenimentului au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

CCTL a fost constituit din 9 persoane. În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Valuță Galina, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost aleasă dna Scutaru Marina și pentru funcția de secretar CCTL a fost ales dnl Țurcan Adrian, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

 Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala