UE// Atitudine pro acivă și dorință mare pentru transformarea localităților din comuna Biești, în așezări umane dezvoltate durabil în plină rezonanță cu principiile și valorile Agendei 2030

190

La 29 septembrie 2021, în comuna Biești raionul Orhei sa constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și a fost aleasă conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea comunei în plină rezonanță cu principiile și valorile Agendei 2030.

Cetățenii prezenți la eveniment au apreciat foarte mult constituirea CCTL, menționând că localitățile comunei se confruntă cu multe probleme.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, au fost identificate problemele mai dureroase cu care se confruntă cetățenii astăzi. În prim planau fost menționate următoarele probleme:

·  Lipsa locurilor de muncă. (În localitățile comunei există clădiri în care pot fi amenajate structuri de procesare a materiei prime din agricultură. Astfel vor fi create locuri de muncă bine plătite și motivarea forței apte de muncă să lucreze în satele comunei. Asemenea oportunități de finanțare/granturi există în progamele donatorilor din RM);

· Lipsa sistemelor moderne de alimentare cu apă potabilă și de epurare a apei uzate;

· Căile de acces spre localitățile comunei necesită reparație capitală. În unele mahalale din localitățile comunei căile de acces necestă amenajare și reparație la cerințele standarelor domeniului de referință;

În continuare dl Valeriu Rusu a prezentat subiectele din agenda evenimentului:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
  • Modalități de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel local și monitorizarea serviciilor publice.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate cu servicii publice de calitate.
  • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
  • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În conformitate cu agenda evenimentului au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentelor CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

CCTL a fost constituit din 7 persoane. În calitate de președinte CCTL a fost ales dnl Popescu Ruslan, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost aleasă dna Pircova Vasilisa și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna Godoroja Cristina, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

 Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala