UE// Crearea și capacitarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale în satul Cobâlea, raionul Șoldănești.

509

La 29 decembrie 2020 în sala de ședințe a primăriei din satul Cobâlea raionul Șoldănești, 16 de cetățeni pro activi au constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă azi.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, cetățenii localității au identificat problemele localității și sau referit la  cele mai dureroase cu care se confruntă astăzi.

Dl Valeriu Rusu a prezentat alte subiecte din agenda evenimentului:

  • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și colaborarea cu APL.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii de calitate.
  •  Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
  •  REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire Centrelor Catalizator al Transformării Locale, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

Primarul comunității dna Ababii Angela, a menționat că situația din comunitate și problemele cu care ne confruntăm sunt parte integrantă a  întregii societăți,  specificul este că în localitate atestăm un număr mic de agenți economici, exod al populației spre satele vecine în căutare de locuri de muncă, în special zilierii. Slab dezvoltat sectorul turismului, deși avem un potențial enorm. Segmentul îmbărtînirii sociale și a insuficienței de surse necesre pentru menținerea serviciului de îngrijire la domiciliu. Insuficiența asigurării cu apă potabilă de calitate pentru locuitori, canalizare etc. Dna Zglavuța Angela, la fel sa referit la aprovizionarea cu apă a populației și construirea unei rețele de canalizare.

Dna Bahnă Viorica a afirmat că e necesar de menținut serviciul de îngrijire la domiciliu, să contribuim la colectare de fonduri, să ne implicăm în proiecte pentru a reuși să susținem oamenii vârstnici din comunitate.

Dna Ababii Agafia a menționat că  s-a investit mult în drumuri, dar au mai rămas căi de acces care necesită reparație și o bună porțiune de  drum care vine spre sat din partea or. Șoldănești, trebuie reparată de urgență.

Dna Mantea Svetlana a menționat că o voce singură, un singur cetățean activ este deja o tentativă de schimbare, un început, însă efortul unei structuri organizate, impactul unei colectivități negreșit că devine un catalizator sigur al transformării, a schimbării spre bine. CCTL devine nu doar un vehement urmăritor al APL-ului ci și o verigă stabilă de mediator între societatea civilă și autoritățile publice. În continuare domnia sa a afirmat că modalitățile de participare și implicare a cetățenilor de către CCTL, vor ține de domeniile  de informare, implicare, participare la ședințele consiliului local, achiziții publice, înaintarea de proiecte de decizii, scriere și implementare de proiecte, colectare de fonduri. Identificare de probleme și soluții, mobilizare comunitară, disiminare de informații, realizarea legăturii APL-ului cu societatea civilă, consultarea opiniei publice, etc.

Participanții la eveniment, au ales pe cei  mai buni 9 cetățeni, în calitate de membri CCTL. În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Plămădeală Olesea, pentru obligaținea și responsabilitaea de vice președinte CCTL a fost ales dnl Prisăcaru Leonid și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna  Duruc Zinaida, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim. 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană

 (European Union in the Republic of Moldova)

 și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala