UE// Crearea și capacitarea Centrului Catalizator al Transformării Locale în comuna Mândrești, raionul Telenești.

417

La 10 martie 2021, prima jumătate a zilei, în comuna Mândrești r-l Telenești un grup  de cetățeni pro activi au constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă localitățile comunei astăzi.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, cetățenii comunei au identificat problemele localităților și au acentuat un șir de probleme mai dureroase cu care se confruntă astăzi. În prim plan au fost selectate următoarele probleme: stocarea separată a deșeurilor/resturilor solide; lipsa sistemului de canalizare (în localitățile comunei funcționează rețeaua de alimentare cu apă potabilă); drumuri deteriorate; imobile publice care nu au fost reparate din anii de construcție (1965-1970) cu consum mare de resurse energetice

În continuare dl Valeriu Rusu a prezentat alte subiecte din agenda evenimentului:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
  • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și colaborarea cu APL.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii de calitate.

 Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

 REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

 Participanții la eveniment au fost foarte activi și interesați de constituirea CCTL, au menționat că este o structură necesară referindu-se și la regulamentul ei.

19 cetățeni pro-activi iau validat pe cei mai buni, din cei prezenți, astfel CCTL a fost constituit din 13 persoane. În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Stratan Valentina, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost aleasă dna Vieru Inesa și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna Furculița Feodorina, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană

 (European Union in the Republic of Moldova)

 și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala