UE// Crearea și capacitarea Centrului Catalizator al Transformării Locale în comuna Step-Soci, raionul Orhei.

161

La 7 aprilie 2021, în comuna Step-Soci r-l Orhei un grup  de cetățeni pro activi au constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă localitățile comunei astăzi.

În cuvântul său de salut, dna Svetlana Josan, primara comunei Step-Soci a apreciat foarte mult constituirea CCTL, menționând că localitățile comunei se confruntă cu multe probleme și a anunțat rezultatele sondajului expres: ”Impedimentele/problemele ce țin de dezvoltarea durabilă integrată a comunei prin ochii populației”, și a menționat că sinergia și parteneriatele dintre toți actorii locali pot transforma localitățile comunei pe toate dimensiunile Dezvoltării Durabile Integrate, asigurând o viață decentă pentru toate categoriile sociale.

Etapa premergătoare a succesului evenimentului a fost efectuarea sondajului expres, de potențialii candidați în membri CCTL, cu 14 zile înainte de eveniment.  Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 159 persoane. În cadrul sondajului au fost menționate 14 probleme, care necesită soluționare, în urma selectării lor după gradul de afectare, în cadrul evenimentului din 7 aprilie 2021, sau situat următoarele probleme:

 • Calitate proastă a drumurilor, (unele sunt într-o stare gravă și necesită reparație capitală);
 • Lipsa serviciului ce ține de managementul integrat al deșeurilor solide;
 • Lipsa apeductului și a sistemului de canalizare;
 • Apele de suprafață din lacul și râulețele comunei au un grad înalt de poluare;
 • Lipsa structurilor de agrement și întremare/restabilire a sănătății tuturor categoriilor sociale (copii, adulți și bătrâni), în satele comunei;
 • Lipsa condițiilor adecvate la standardele domeniului de referință în grădinițele de copii ale comunei, care necesită reparație de urgență.

 

Această tactică de depășire a riscului de forță majoră, legat de pandemie a fost acceptată la prima discuție a dli Valeriu Rusu cu dna Svetlana Josan, primara comunei, care era îngrijorată de creșterea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, menționând că comuna ar putea intra în cod roșu, fapt ce și sa întâmplat. În urma acestei întrevederi am decis că foarte important este să se realizeze sondajul, iar constituirea CCTL am putea să o facem la distanță cu asistența dli Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”.

 

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, cetățenii comunei au identificat problemele localităților și au acentuat un șir de probleme mai dureroase cu care se confruntă astăzi. Aceste probleme sunt:

În continuare dl Valeriu Rusu a prezentat alte subiecte din agenda evenimentului:

 • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
 • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
 • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și colaborarea cu APL.
 • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii de calitate.
 • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
 • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

 

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL. Aceste proceduri au fost monitorizate la distanță de dl Valeriu Rusu.

 

Participanții la eveniment au fost foarte activi și interesați de constituirea CCTL, au menționat că este o structură necesară referindu-se și la regulamentul ei, au validați  cei mai buni, astfel CCTL a fost constituit din 7 persoane. În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Tcaciuc Lilia, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost ales dnl Moldovan Gheorghe și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna Rogate Natilia, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană

 (European Union in the Republic of Moldova)

 și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

 

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala