UE// Crearea și capacitarea Centrului Catalizator al Transformării Locale în satul Brănești, raionul Orhei.

136

La 16 iulie 2021, în satul Brănești raionul Orhei un grup  de cetățeni pro activi au constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă localitatea astăzi.

În cuvântul său de salut, dna Veronica Goncear, bibliotecară la Biblioteca Publică Brănești  a apreciat foarte mult constituirea CCTL, menționând că satul se confruntă cu multe probleme.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, cetățenii satului au identificat problemele și au acentuat un șir de probleme mai dureroase cu care se confruntă astăzi. Aceste probleme sunt:

  • lipsa rețelei de canalizare (în localitate există apeduct);
  • Gazificarea satului;
  • Construcția și dotarea unei săli sportive la gimnaziul Brănești;
  • Lipsa unui centru de agrement și întremare/restabilire a sănătății pentru toate categoriile sociale (copii, adulți și bătrâni), estradă de vară, etc;

 Dl Valeriu Rusu a prezentat subiectele din agenda evenimentului:

  • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
  • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
  • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și monitorizarea serviciilor publice.
  • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii publice de calitate.
  • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
  • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

 Participanții la eveniment au fost foarte activi și interesați de constituirea CCTL, au menționat că este o structură necesară referindu-se și la regulamentul ei.

În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Sorocean Alina, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost ales dnl Motînga Mihail și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna Goncear Veronica, toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană

 (European Union in the Republic of Moldova)

 și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala