UE// Inteligenţă ecologică, inteligenţă socială, inteligență economică şi abilități de a trăi în armonie cu natura.

168

La 30 septembrie 2021 în satul Sirota r-l Orhei, la baștina lui Valeriu Muravschi, care a fost un politician, economist practician, om de afaceri și Premierul Independenței, pentru că la momentul adoptării Declarației de Independență el era prim-ministrul Republicii Moldova, un grup  de doamne pro active au constituit Centrul Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și au ales conducerea acestei structuri, foarte necesară pentru transformarea situațiilor dificile cu care se confruntă localitatea astăzi.

După prezentarea proiectului: ”Fii schimbarea cetățeni implicați-comunități durabile” de dl Valeriu RUSU, coordonator de proiect, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”, doamnele au identificat problemele localității și au acentuat un șir de probleme mai dureroase cu care se confruntă satul Sirota astăzi. În prim plan au fost selectate următoarele probleme:

 • Lipsa sistemului de canalizare (în localitate funcționează rețeaua de alimentare cu apă potabilă);
 • Consum sporit de energie şi conservarea energiei în clădirile școlii primare – grădiniță, necesitatea de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • Lipsa infrastructurii pentru stocarea separată a deșeurilor/resturilor solide;
 • Lipsa accesului durabil la canalizare şi serviciile sanitare de bază. (Canalizarea şi epurarea apelor uzate, din localitate cât și pentru copii și elevi, instituția nu are un bloc sanitar în interior, există un WC în curte fără confort, fapt ce poate avea impact asupra sănătății copiilor);
 • Drumuri deteriorate, care necesită reparație capitală.

 În continuare dl Valeriu Rusu a prezentat alte subiecte din agenda evenimentului:

 • Principiile și valorile UE din Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
 • Modalitati de participare și implicare organizată în procesele de guvernare și dezvoltare locală.
 • Contribuirea CCTL la întronarea bunei guvernări la nivel de localitate și colaborarea cu APL.
 • Centrele Catalizator al Transformării Locale-structură importantă pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor într-o localitate durabilă cu servicii de calitate.
 • Parteneriatul sinergetic și durabil condiție necesară pentru buna funcționare a Centrelor Catalizator al Transformării Locale.
 • REGULAMENTUL de organizare şi funcţionarea Centrelor Catalizator al Transformării Locale.

În continuare au fost realizate procedurile de adoptare a Regulamentului CCTL, Constituire CCTL, alegere președinte, vice președinte și secretar CCTL.

 Participantele la eveniment au fost foarte active și interesate de constituirea CCTL, au menționat că este o structură necesară referindu-se și la regulamentul ei.

Astfel CCTL a fost constituit din 7 persoane. În calitate de președinte CCTL a fost aleasă dna Savcova Cristina, directoarea școlii primare–grădiniță, pentru obligaținea și responsabilitatea de vice președinte CCTL a fost ales dnl Josan Alexandru, agent economic din localitate și pentru funcția de secretar CCTL a fost aleasă dna Josan Tatiana, profesoară. Toți membrii și conducerea CCTL au fost votați unanim.

În cadrul evenimentului de multe ori au fost amintiri de recunoaștere și apreciere a dnlui Valeriu Muravschi, pentru dezvoltarea satului, pe toate dimensiunile necesare pentru o viață decentă. L-am cunoscut și eu personal pe acest om care mereu se gândea la bunăstarea cetățenilor, ultima întrevedere am avut-o atunci, când era deja la odihna bine meritată și din pensia personală a sădit ultima livadă la baștină, astăzi bărbații localității culegeau merele și le transportau spre structurile de procesare din Orhei. Acest exemplu și grijă despre localitate este promovată de echipa școlii primare–grădiniță, prin inteligenţă ecologică, inteligenţă socială, inteligență economică şi abilități de a trăi în armonie cu natura, elevilor și copiilor, generațiilor viitoare care vor transforma spațiul rural în conformitate cu principiile și valorile din Agenda 2030. Astăzi am fotografiat și câteva momente din procesul de educație, am menționat că această instituție la educat pe Premierul Independenței, îi priveam pe copiii fericiți și am afirmat că de aici din Sirota cu siguanță vor fi deputați, alte persoane publice în structurile publice ale UE și în cele de nivel mondial.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala