UE// Sesiune de instruire pentru membrii Centrului Catalizator al Transformării Locale și alte părți cointeresate din satul Holercani raionul Dubăsari, de a înrădăcina o atitudine proactivă, eficace și eficientă cu privire la utilizarea energiei.

62

În ziua de 7 mai 2021, 9:30-16:30, echipa Asociației Obștești (AO) Centrul de Justiție Socială ”Echitate” din orașul Criuleni, în cadrul proiectului, ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, au organizat o instruire cu genericul: ”Energia – motorul a tot ce este viu”, pentru membrii Centrului Catalizator al Transformării Locale (CCTL) și alte părți cointeresate de o atitudine proactivă, eficace și eficientă referitor la utilizarea energiei.

Liceul Teoretic HOLERCANI, alături de alte câteva instituții de învățmânt preuniversitar din R.Moldova, beneficiază de investiții solide în domeniul creșterii eficienței  energetice a instituției grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.

Calitatea actului de guvernare este direct proporțională cu gradul de implicare a societății civile, a cetățenilor și beneficiarilor în monitorizarea banului public, iar factorii de decizie de la nivel local trebuie să asigure transparență în toate activitățile desfășurate, să informeze corespunzător cetățenii/beneficiarii privind deciziile luate, inclusiv cele aferente cheltuielilor publice și implicit, a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări ce urmează a fi desfășurate pentru buna activitate a unei instituții publice.

Plecând de la considerentele mai sus menționate, dezvoltarea unei infrastructuri în concordanţă cu necesităţile unui proces axat pe oferirea calității serviciilor la nivelul excelenței trebuie să rămână în permanenţă una din priorităţile autorităţilor naţionale şi locale, pentru că ele sunt factorii cheie în dezvoltarea durabilă, indiferent de constrângerile economice sau bugetare. În cazul dat, este vorba de procesul de educație și instruire a copiilor și tinerilor, proces care pe bună dreptate, este artera sangvină a dezvoltării durabile, a unei localități, a unei regiuni, în consecință a unei baze fiscale durabile și a unui înalt nivel social pentru calitatea vieții cetățenilor.

În cadrul instruirii au fost abordate subiecte foarte importante și anume:

  • Energia și tot ce ne înconjoară;
  • Bazele eficienței energetice;
  • Eficiența energetică la noi acasă. Activități practice de măsurare și control a energiei. Calcularea reducerii consumului de energie termică în Liceul Teoretic

Participanții la instruire au fost interesați și motivați de un proces interactiv și participativ, asigurat de formatorul: Dumitru COMERZAN, expert în eficiența energetică.

Eu Valeriu Rusu, coordonator și monitor în cadrul proiectului: ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și AO ADR „Habitat” în cuvântul de salut  adresat tinerilor, iam îndemnat să fie mereu îndrăgostiți de baștină, să fie energizați de dorința de a avea o localitate prosperă, în care generațiile prezente și viitoare să se bucure de o viață decentă și să aducă plus valoare în Holercani, prin eforturi sinergetice la Dezvoltarea Durabilă Integrată a localității, în plină rezonanță cu obiectivele, principiile și valorile din Agenda 2030, oare Micul Business în lume este supranumit „coloană vertebrală a economiei” graţie celei mai mari contribuţii la crearea noilor locuri de muncă, stimularea concurenţei, favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor, prietenoase mediului,  iată de ce are nevoie spațiul rural din RM în această eră a digitalizării și nanotehnologiilor.

 

Participanții la eveniment au fost foarte interesați de subiectele prezentate, au fost pro-activi menționând că implementarea în viața satului a principiilor abordate în cadrul instruirii sunt de o importanță fundamentală. La finele evenimentului tinerii din liceu au invitat toți participanții la eveniment, la liceu și au povestit cum se realizează lucrările ce țin de creșterea eficienței  energetice a acestei instituții de o importanță fundamentală nu numai pentru Holercani, dar și pentru țară.

Am plecat de la eveniment cu un sentiment puternic, că valorile veșniciei noastre sunt la sat, iar generațiile tinere sunt motivate să asigure progresul pe toate dimensiunile în spațiul rural al RM – oxigen pentru viața de aici.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova)și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala