UE// Undă verde pentru transformarea orașului și a ținutului Călărași în plină rezonanță și sinergie cu valorile și principiile Dezvoltării Durabile Integrate și obiectivele Agendei 2030

178

La 30 iulie 2021 în cadrul Forumului pe Eficiență Energetică vizat de proiectul ”Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași”, implementat de IDIS ”Viitorul”, Autoritățile Publice Locale, cetățeni, tineri și societatea civilă au spus ferm și ambițios, ca procesele de transformare a localităților din acest ținut, să se realizeze în plină rezonanță cu valorile și principiile Dezvoltării Durabile Integrate și obiectivele Agendei 2030.

Atât proiectul în cauză, cât și evenimentul au avut un mesaj de motivare, în rezonanță cu mesajul Agendei 2030 ”Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru” și axat pe  mesajul culturii contemporane, care a vizat cei mai importanți actori și a cuprins două teme:

  1. Cultura tinerilor – valori, idealuri, aspirații;
  2. Omul în centrul politicilor publice.

 Proiectul ”Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași” a avut un impact foarte bun asupra beneficiarilor vizat de următoarele obiective din Agenda 2030:

Obiectivul 4. Garantarea unei educaţii de calitate și promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile,într-un mod sigur, durabil și modern.

Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producţie durabile.

Obiectiv 13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

Toate subiectele din agenda forumului au fost realizate în cadrul a trei paneluri:

Panelul I ”Rolul APL in contextul noilor realități privind EE”

Panelul II. Abilitarea cetățenilor în procesul de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Panelul III ”Rolul elevilor asupra procesului de schimbări climatice”

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala