Viitorul durabil pentru localitățile raioanelor Fălești, Glodeni și Râșcani începe cu consolidarea parteneriatelor dintre Sectorul Economic, ONG-uri și APL-uri, oare parteneriatele fac localitățile prospere și atractive pentru viață, și investiţii.

224

Proiectul:Asigurarea guvernării participative de APL, care soluționează nevoile CETĂȚENILOR în colaborare cu OSC-urile PRO ACTIVE-CATALIZATORI ai TRANSFORMĂRII LOCALE și REGIONALE”, în implementare: la 4-5 iulie 2023 simultan în localitățile raioanelor Fălești, Glodeni și Râșcani au fost realizate trei ateliere off-line:

 I. Orașul Fălești, restaurant ”Best” str. Ștefan cel Mare, nr.65: „Dezvoltarea abilităților, impulsionarea și consolidarea capacităților sectorului asociativ din raionul Fălești în dezvoltarea durabilă a comunităților și promovarea responsabilității sociale” , formatoare expertă Carolina Ungureanu.

1.1. Subiecte abordate: Monitorizarea și evaluarea actului de guvernare locală;

Comunicarea cu mediul extern, asigurarea transparenței și instrumente de mobilizare comunitară; Colectare de fonduri, diversificarea resurselor și oportunități de finanțare;

Planificarea și implementarea activităților; Elaborarea rapoartelor de activitate.

II. Orașul Glodeni, Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei, strada str. Tricolorului, nr. 2: „Dezvoltarea abilităților, impulsionarea și consolidarea capacităților sectorului asociativ din raionul Glodeni în dezvoltarea durabilă a comunităților și promovarea responsabilității sociale”, formator expert Victor Koroli.

2.1. Subiecte abordate: Monitorizarea și evaluarea actului de guvernare locală prin prisma incluziunii dimensiunii de dizabilitate și responsabilității sociale; Colectare de fonduri, diversificarea resurselor și oportunități de finanțare (au fost listate mai multe oportunități pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor necomerciale, fiind prezentate bune practici din cadrul raionului Glodeni, de la nivel național, precum și la nivel internațional); Cartografierea necesităților de instruire și consolidarea sectorului asociativ din raionul Glodeni.

III. Orașul Râșcani, restaurant „Paraddis”, strada 31 August 1989, nr. 7: ”Dezvoltarea abilităților, impulsionarea și consolidarea capacităților sectorului asociativ din raionul Râșcani în dezvoltarea durabilă a comunităților și promovarea responsabilității sociale”, formator expert Valeriu Rusu.

3.1. Subiecte abordate: SOLIDARITATEA UE CU MOLDOVA; Scurtă prezentare a instituțiilor și organismelor UE; Întrebări, sugestii, concluzii; Evaluarea zilei.  Principiile și Valorile BUNEI GUVERNĂRI; Scurtă prezentare a instituțiilor și organismelor UE; UE – istoric, principii, valori. Întrebări, sugestii, concluzii; PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOULUI CADRU PENTRU POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027; MANAGEMENTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT;  Tehnici și metode de participare și implicare a cetățenilor în procesul bugetar. Lucru practic: De la Obiectiv la Rezultat (DOR). Gândiți și acționați pentru ca să folosiți principiile, valorile și instrumentele absolut necesare succesului pe termen LUNG! Cheia succesului constă în faptul să nu ratezi nici o oportunitate; Întrebări, sugestii, concluzii.

IV. Orașul Rezina, online https://us06web.zoom.us/j/81356848452?pwd=TXYvQXlzV3I3eHpaWmw3RVp1aU8yZz09

 AO ADR ”Habitat”  sesiune de informare ”Elaborarea rapoartelor financiare”12 iulie 2023, orele 15.00. Formatoare expertă Sfetlana Rusu.

4.1. Subiecte abordate în cadrul Sesiunii informative și de consultanță a Staff-urilor / contabililor ONG-urilor câștigătoare de Granturi din partea PIN Moldova:

  1. Importanța corectitudinii îndeplinirii Raportului financiar, conform Formularului și cerințelor Finanțatorului;
  2. Atenție sporită la menținerea formulelor în format Excel la îndeplinirea Raportului Financiar;
  3. Indeplinirea corectă a Foii de calcul nr. 2 ListOfExpenses, cu menținerea cerințelor formularului, în special corespunderea exactă a liniilor de buget cu Foaia nr.1;
  4. Important!  Anexarea actelor corespunzătoare, conform cerințelor fiananciare ale R.Moldova și ale Finanțatorului la fiecare Tarnzacție bancară sau alte operațiiuni legale la Raportul Financiar.
  5. Importanța conecțiunii între Activitățile îndeplinite și resursele financiare cheltuite în perioada de raportare.

 La toate evenimentele s-au evedențiat doamnele prin o atitudine proactivă. Această atitudine a femeilor din aceste localități este determinată de faptul, că femeile au un comportament mai înclinat spre responsabilitatea socială, iar lipsa confortului, derterminat de serviciile publice, are un impact deosebit de negativ asupra rolului de mamă al femeii, pentru că  statutul social al femeilor are triple consecinţe benefice: atât creşterea confortului şi bunăstării familiei sale, nivelului de trai, cât şi reducerea gradului de sărăcie din RM.

 „Abilitarea femeilor, egalitatea între femei şi bărbaţi sunt premise pentru realizarea securităţii tuturor oamenilor în domeniul politic, social, economic, cultural şi mediului inconjurător”, această afirmaţie din Platforma de Acţiuni de la Beijing, a Conferinţei a IV-a Mondiale, cu privire la Femei din Beijing, din 4 – 15 septembrie 1995, vorbeşte despre rolul important al femeilor în transformarea localităților raioanelor Fălești, Glodeni și Râșcani în așezărilor umane eco-verzi și dezvoltate durabil pentru generații, dar şi despre faptul,  că femeile vor deveni motorul cel mai puternic în reluarea creşterii economice şi dezvoltării durabile mondiale.

http://europa.eu

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.p

EU4Accountability

People in Need

AO ADR „Habitat”