Viitorul durabil pentru satul Găuzeni din raionul Șoldănești începe aici, oare educaţia este un factor care v-a face această localitate atractivă pentru viață și investiţii.

269

Investiția în educație, în resursa umană, este cea mai eficientă investiție pe termen lung. Populația trebuie pregătită să își construiască și să își susțină un viitor durabil, în care cunoștințele, priceperile, deprinderile să devină cheia dezvoltării durabile integrate a unei vieți decente pentru generațiile prezente și viitoare. Capitalul natural și capitalul uman trebuie să fie conjugate pentru a duce la eficiență și consum durabil al resurselor.

Bunii gospodari și echipa de la gradinița din Găuzeni au depus suflet și inimă pentru a realiza acest colț de rai pentru educația copiilor, care este în rezonanță și sinergie cu Obiectivele educaţiei de mediu:

  • să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului;
  • să prevenim problemele mediului în viitor.
  • Educaţia de mediu ajută oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele localității/pământului şi de aşi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului pentru ei şi generaţiile viitoare.

Educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor copiilor, elevilor și cetăţenilor despre mediul înconjurător. Cetăţenii şi mai ales elevii trebuie să înveţe despre încălzirea globală, deşeuri/resturi solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum funcţionează sistemele ecologice de pe pământ, despre urmările degrădării mediului şi să conştientizeze care este rolul lor în prevenirea problemelor de mediu.

CONTEAZĂ MULT ATITUDINEA LOR FAŢĂ DE MEDIU!!!

Iată de ce toate ministerele responsabile pentru o educație de calitate trebuie să susțină și să incurajeze acest domeniu, alte soluții nu există.

 Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR „Habitat”

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala